Artikkel

Fra data til innsikt

roboterjustert
Foto: Colourbox

Fra data til innsikt

Torsdag 10. januar 2019 braker det løs med Innovasjonskonferansen Fra data til innsikt. Der vil vi synliggjøre noen av Norges mest innovative og muliggjørende teknologimiljøer som setter oss i stand til å utnytte de enorme datamengdene vi står overfor til beste for samfunnet.

Mye av den nye innsikten vi skaper, henger sammen med vår evne til å forstå og ta i bruk digitalisering og beregningsorientert vitenskap. Bruk av avanserte beregninger i kombinasjon med annen kunnskap innen eksempelvis medisin og helse, miljø og energi og bank og finans blir stadig viktigere.

Hva er digitalisering?

Hva man legger i begrepet digitalisering varierer nok noe avhengig av hvem man snakker med. Det er mange ord og begreper som svirrer rundt, som Big Data, Data Science og Advanced Analytics. Machine Learning og Artificial Intelligence brukes om hverandre, og selve begrepet digitalisering brukes ofte som en samlebetegnelse for alle disse ulike begrepene. Uansett, alle disse begrepene er utrykk for ulike tilnærminger og metoder for hvordan vi håndterer og utnytter data, og digitalisering – for å bruke det uttrykket – er gjennomgripende i dagens og morgendagens samfunn innen alle sektorer og i alle deler av næringslivet.

Bruk av digitale ressurser står også sentralt i vår forskning og utdanning, og en stor andel av vår samhandling med bedrifter og enheter i offentlig sektor handler om utvikling og bruk av digitale ressurser.

For å håndtere, organisere og analysere store datamengder kreves dyp innsikt i fag som matematikk, statistikk og informatikk

Det er en økende interessen for hvordan vi kan utnytte den enorme produksjonen av data som vi opplever i dagens IT-drevne samfunn. Samtidig som mengden data øker eksponentielt, har ikke tilgangen til data økt i samme takt. Det innebærer at flere og flere bedrifter og organisasjoner sitter på store mengder data med et uutnyttet potensial og med stor grad av tapte forretningsmuligheter. Og det som verre er; kanskje enda flere risikerer å bruke disse dataene på en måte som ikke nødvendigvis representerer virkeligheten!

Derfor er det viktig at vi anerkjenner at det å skaffe til veie, organisere og analysere store datamengder krever dyp innsikt i fag som matematikk, statistikk og informatikk. Der er vi på UiO gode, og det ønsker vi å demonstrere på vår innovasjonskonferanse 2019.

Stolt historie ved UiO

UiO har en stolt historie å vise til når det gjelder digitalisering. Den prisbelønte duoen Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard, begge informatikkprofessor ved UiO, var både visjonære og hadde ideer som var langt forut for sin tid. Vår dekan Morten Dæhlen, som også er professor i informatikk, vil innlede konferansen med et historisk tilbakeblikk samtidig som han ser fremover.

Gjennom regjeringens arbeid med Digital21 er det foreslått en styrket, målrettet og helhetlig satsing på de viktigste oppgavene som næringslivet, akademia og det offentlige må løse sammen. Morten Dalsmo fra SINTEF, som leder styringsgruppen for Digital21, kommer for å innlede om arbeidet.

Du vil også møte blant annet møte Marianne Fyhn, som er på sporet av å forstå mekanismene bak hjernesykdom, Berit Svendsen, som skal lede VIPPS til nye høyder internasjonalt, og Kyrre Glette, som forteller om robotene som kommer! 

Vi inviterer næringsliv, beslutningstakere og akademia til dialog på vår årlige innovasjonskonferanse, som i fjor trakk fulle hus med over 550 deltakere https://titan.uio.no/node/2685

Hjertelig velkommen til innovasjonskonferansen Fra data til innsikt 10. januar 2019!

Er du interessert i forskningsnyheter om innovasjon, teknologi og realfag: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)