Artikkel

Nils Chr. Stenseth hedres for sin marine forskning

Nils Chr. Stenseth hedres for sin marine forskning

Nils Christian Stenseth
Nils Christian Stenseth har gått fra jordbasert til marin forskning. Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO Bruk bildet.

ECI – Det internasjonale økologiinstituttet – har tildelt UiO-professor Nils Chr. Stenseth årets pris for hans fremragende forskning.

– Dette er meget hyggelig og stimulerende. For det første er jeg første nordmann som har fått denne prisen en pris som dels gis til marine forskere, til ferskvannsforskere og terrestre forskere. Jeg har fått prisen innen marin noe jeg ser som en enorm anerkjennelse internasjonalt for det marine arbeid jeg har gjort og gjør. Jeg startet jo ikke som marin biolog, jeg startet som terrestre økolog, sier Stenseth.

Han vil ikke ta æren alene:

– Dette er videre ikke bare – ikke engang først og fremst – for det marine jeg har gjort, men for hele det marine miljøet som jobber sammen med meg på CEES – og nordisk (NormMER) og beyond Norden, mener han.

Selve utdelingen skjer i Hamburg i Tyskland i oktober. I bytte mot heder og ære må prisvinneren tjene forskningen og samfunnet ved å skrive en bok – om egne erfaringer, kunnskap og visjoner. Denne utgis i serien Excellence in Ecology og distribueres verden over på non-profit-basis.

Bak ECI står forlaget Inter-Research Science Publisher. De utgir åtte ulike tidsskrift som dekker alt fra marin økologi til forskningsetikk.

Les mer om Nils Chr. Stenseths forskning på Titan.uio.no:

Kategori (smånytt):