Artikkel

Studiekomet mest populær i landet

Studiekomet mest populær i landet

Studenter
Foto: UiO

Det nye Honours-programmet, studieretning realfag får landets høyeste poenggrense på 61,1 for opptak innenfor førstegangsvitnemålskvoten.

Honours-programmet er det første av sitt slag i Norge og tilbys for første gang høsten 2019.

Studentene kan velge fordypning innen realfag eller humaniora, og programmet retter seg mot særlig motiverte og ambisiøse studenter. Hvert år tar studentene 10 studiepoeng mer enn på et vanlig bachelorprogram. Med Honours-programmet vil studentene få en solid faglig plattform innen realfag eller humaniora, samtidig som de får erfaring med å jobbe i tverrfaglige team og prosjekter. For kullet som starter i 2019 er fellestemaet kunstig intelligens.

Tverrfaglighet for framtidens utfordringer

– Det er svært gledelig å se at nye og fremtidsrettede studietilbud slår an. Skal vi møte og løse samfunnets utfordringer som for eksempel beskrevet i bærekraftsmålene, må vi evne å tenke på tvers av tradisjonelle fagdisipliner, slik dette studieprogrammet gjør. Vi vet at studenter som søker seg til UiO ønsker å bidra til noe større enn seg selv, til å forandre verden til det bedre. Honours-programmet er et godt sted å begynne for det, sier rektor Svein Stølen.

Populære studieprogram

Også den nye årsenheten i informatikk ble tatt svært godt imot og er blant UiOs ti mest populære studietilbud. Totalt var det 370 førstevalgssøkere til de femti studieplassene på årsenheten. Informatikk-utdanninger ved UiO er svært attraktive og har totalt 1472 kvalifiserte søkere. UiO er opptatt av å styrke koblingen mellom forskning og utdanning og har svært sterke forskningsmiljøer i informatikk, flere av dem helt i verdenstoppen.

–Vi ser at vi også her har truffet et behov hos våre søkere, og jeg er godt fornøyd med at UiO på denne måten bidrar til å utdanne flere innen IKT. Det er i tråd med signaler fra både regjering og arbeidsgivere, sier Stølen.

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt

Kategori (smånytt):