Artikkel

Store sprik i studier av medisinbruk hos gravide

Store sprik i studier av medisinbruk hos gravide

«Kan denne medisinen påvirke hjernen til barnet mitt?» «Øker den risikoen for at barnet mitt får læringsvansker eller ADHD?» Slike spørsmål ønsker gravide som må bruke medisin i svangerskapet å få svar på.

hjernen, puslespill
All tidligere forskning på medisinbruk  under graviditet og hjerneutvikling hos barn er gjennomgått i et samarbeid mellom UiO, NTNU og Universitetet i Manchester. Foto: Colourbox

I en ny artikkel i PLOS ONE har forskere fra Farmasøytisk Institutt ved UiO i samarbeid med forskere fra University of Manchester og NTNU gjennomgått all tidligere forskning på medisinbruk i svangerskapet som handler om hjerneutvikling hos barn. De fokuserte på medisiner med virkning på sentralnervesystemet, som smertestillende midler og antidepressiva.

Doktorgradsstipendiat Sarah Hjorth Andersen er artikkelens førsteforfatter. Sammen med kollegene har hun avdekket store kunnskapshull, sprikende funn og betydelige forskjeller i hvordan studier av medisinbruk i svangerskapet og effekter på barns hjerneutvikling har blitt utført.

Dette gjør funnene vanskelig å fortolke og oversette til konkrete råd om bruk av disse midlene. Forfatterne etterlyser debatt og internasjonale retningslinjer om hvordan slike studier best kan utføres og fortolkes til beste for mor og barn.

– Mange kvinner må ta medisiner mens de er gravide. Kvinnene og deres partnere vil selvsagt vite hvordan medisinbruk påvirker barnet og hvilke medisiner som er tryggest å bruke under svangerskapet, sier Hjorth Andersen.

– Derfor håper jeg også at denne artikkelen kan bidra til å skape debatt blant forskere om hvordan slike studier bør utføres, så vi kan gi svar til fremtidige foreldre.

Den vitenskapelige artikkelen:

Use and validity of child neurodevelopment outcome measures in studies on prenatal exposure to psychotropic and analgesic medications – A systematic review

Titan har skrevet om andre deler av denne forskningen tidligere:

Beroligende funn etter angst- og sovemedisinbruk hos gravide

Kategori (smånytt):