Artikkel

Utdanning

Tema: Utdanning

Studiekomet mest populær i landet

Det nye Honours-programmet, studieretning realfag får landets høyeste poenggrense på 61,1 for opptak innenfor førstegangsvitnemålskvoten.

 

Informatikkstudenter vant finanskonkurranse

Med en løsning for å få dataprogrammer i i ulike bedrifter til å snakke bedre sammen, vant fire studenter ved UiOs Institutt for informatikk konkurransen DNB Digital Challenge.