Kristin Vinjes blogg
Kristin Vinje Kristin Vinjes blogg

Velkommen til min blogg her på Titan.uio.no, der jeg i hovedsak skriver om ting som rører seg rundt utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi. 

Jeg er visedekan med ansvar for innovasjon og samfunnskontakt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. 

Vårt mål er å tette gapet mellom akademia og næringslivet og samfunnet for øvrig. Min viktigste oppgave er å sørge for å kople våre aktiviteter tettere opp mot samfunnet rundt oss, slik at alt det spennende vi driver med blir bedre kjent eksternt. Fakultetet opplever økende interesse fra eksterne aktører, både i næringslivet og i offentlig sektor, noe vi applauderer. Vi ønsker å bli bedre kjent med problemstillinger og behov for kunnskapsutvikling i samfunnet rundt oss, slik at vi kan utvikle oss videre. 

De siste fire årene har jeg sittet på Stortinget for Høyre, der jeg var fraksjonsleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Jeg ble valgt inn på Stortinget i 2013 og kom da fra vervet som finansbyråd i Oslo (2009-2013). Jeg har tidligere jobbet ved Simula Research Laboratory, Nærings- og handelsdepartementet, SINTEF og ved Universitetet i Oslo. Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo, der jeg tok en doktorgrad i kjemi 1994.

Jeg er for tiden også engasjert i flere styrer; blant annet som styreleder i United World College Red Cross Nordic og i Forskerfabrikken. I tillegg er jeg styremedlem i UNIS (Universitetsstudiene på Svalbard), Forsvarets høyskole og i Teknisk museum.

Jeg er gift med Vetle Vinje, og vi har fire voksne barn; Vegard Vinje, Sigrid Vinje, Harald Vinje og Sverre Vinje.

Kristin Vinje

Visedekan med ansvar for innovasjon og samfunnskontakt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Jeg har tidligere blogget her

Mest lest siste syv dager

Feil!
Forespørsel om mest lest returnerte en feilmelding.