Artikkel

Cutting Edge – i forkant av utviklingen

Kristin Vinje på Cutting Edge festivalen

Cutting Edge – i forkant av utviklingen

På et av Norges største forsknings– og teknologiarrangementer møter du forskere, teknologer, politikere, gründere, investorer og studenter fra alle fagområder for lansering av nye produkter og tjenester basert på det siste fra forskningsfronten. Tirsdag 25. september åpner næringsminister Torbjørn Røe Isaksen årets festival. Velkommen til Cutting Edge 2018!

Siden 2012 har festivalen vokst seg stadig større, og i 2017 talte vi 1400 deltagere fra akademia, næringsliv og offentlig sektor. På Cutting Edge får du presentert de nyeste forskningsgjennombruddene, de mest fengslende innovasjonene og de mest spennende oppstartsselskapene spunnet ut av norsk forskning.

Tirsdag 25. september inviterer Universitetet i Oslo sammen med Inven2, Conventor og Forskningsparken til en dag der forskere, teknologer, politikere, gründere, investorer og studenter fra alle fagområder møtes for lansering av nye innovasjoner og grensesprengende forskningsresultater. I fjor deltok hele 1400 mennesker på festivalen. Kanskje blir det rekord i år?

"​Cutting Edge; nyskapende, i forkant av utviklingen, nye metoder, nye trender......

Cutting Edge åpnes av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, og gjennom hele dagen kan du delta på ulike debatter, lanseringsscener, foredrag, stands og bygge nettverk for din egen karriere. Ifølge Store norske leksikon betyr Cutting edge noe som er nyskapende, i forkant av utviklingen, “på hugget”, og det brukes både om det å utvikle og utforme ny teknologi, nye metoder og nye trender og om å være blant de første til å gjøre bruk av disse. Det vil du se på årets festival, se hele programmet.

«Matchmaking»: Møt industrien
Forskere og Phd-studenter ved Universitetet i Oslo eller Oslo Universitetetssykehus inviteres spesielt til å delta på «matchmaking» under Cutting Edge-festivalen. Her matches du med potensielle partnere og industrisamarbeid og får i tillegg gratis deltagelse på hele festivaldagen.

Cutting Edge samler eksperter innen en rekke fagområder som livsvitenskap, medisinsk teknologi, mat/ernæring, energi, IT og CleanTech. Det gir deg muligheten til å delta i 1:1 møter med selskaper som jobber innen ditt forskningsfelt. Inven2 bistår med å sette opp relevante og skreddersydde møter akkurat for deg, så jeg anbefaler deg varmt til å ta kontakt dersom dette er av interesse for deg: Ansvarlig for industrisamarbeid er Lise Rødsten, Inven2: lise.rodsten@inven2.com

Å få muligheten til å få bedre kjennskap til selskap og industri som jobber i ditt forskningsfelt, er en helt unik mulighet. Gjennom effektive og uformelle møter utveksler dere erfaringer, mulige samarbeidsområder og starter kanskje samtalene om en mulig partneravtale. Men ikke minst er dette en flott arena for å bygge nettverk som kan få betydning for din videre karriere.

Les mer om partnermøtene.

I fjor hadde jeg en av mine første arbeidsdager ved Universitetet i Oslo på nettopp Cutting Edge. Det var en god start! Arrangementer som dette bidrar til å koble forskere, teknologer, politikere, gründere, investorer og studenter sammen, noe som er en forutsetning for at vi skal kunne ta kunnskap i bruk. Det er viktig å skape slike tverrfaglige møteplasser som kan være en arena hvor gode ideer blir synliggjort for et større publikum - som igjen kan skape grunnlag for kommersialisering og verdiskaping.

Håper å se deg på Cutting Edge i Forskningsparken 25. september!

Les om spennende prosjekter fra tidligere Cutting Edge-festivaler:

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)