Artikkel

På forskningstokt til Arendal

trygve braarud

På forskningstokt til Arendal

Tilbake fra Arendalsuka sitter vi igjen med mange inntrykk! For første gang deltok vi for fullt fra Universitetet i Oslo (UiO). Noen av oss har deltatt tidligere, men som institusjon var det første gang UiO var tilstede. Derfor var det også knyttet en viss spenning til denne sagnomsuste begivenheten i den idylliske Pollen i Arendal. Vi skal evaluere, men jeg tror vi allerede nå kan si at dette var vellykket!

Fullt hus og stormende jubel ombord på MS Sunnhordaland

Ombord på MS Sunnhordaland var det fullt hus og stormende jubel på de aller fleste av våre arrangementer! Vårt eget forskningsfartøy, Trygve Braarud, var kanskje blant de aller mest populære innslagene i menyen av UiOs arrangementer. To ganger daglig kunne folk være med på minitokt med forskningsskipet, der tre sjømenn og fem forskere sørget for at gjestene fikk innsyn i hvordan UiO driver forskning og overvåking av det marine miljøet i Oslofjorden. Hva skjer med torskebestanden, og hvordan varierer algeforekomsten i fjorden? Hvordan tas prøver, og hva betyr svarene vi får? Dette kunne folk lære om, og det var det mange som ville. Nærmere 150 gjester  deltok, og det var folk fra politiske partier, stortingsrepresentanter, fylkesmenn, miljøavdelinger i flere kommuner, faglærere i videregående skoler, Tomra, Cowi, Handelens miljøfond, Forskningsrådet, Miljødirektoratet, UiA, Den norske kirke, Abels tårn, pluss hele rektoratet, for å nevne noe. 

Hva betyr Arendalsuka?

Universitetet i Oslo stilte mannsterke med mer enn 30 arrangementer, 13 av dem i regi av Det matematisk naturvitenskapelige fakultet. Det var i år et stort innslag av akademia på Arendalsuka, og landets universiteter og høgskoler stod for over 100 arrangementer. 

Arendalsuka er blitt kalt både «elitens mingleplass» og «leirskolen for voksne» eller «demokratiets dansegulv», som initiativtaker og tidligere kunnskapsminister Øystein Djupedal liker å kalle det. Mange stiller spørsmål om hvor tilgjengelig dette dansegulvet er for folk flest og hva man eventuelt får ut av å være med på dansen.

UiO har faktisk forsket på akkurat dette; Hvilke organisasjoner kommer på Arendalsuka, og hva får de ut av å være der? Er Arendalsuka først og fremst en arena for lobbyisme og nettverksbygging, eller er andre ting like viktige? Er det sånn at de organisasjonene med mest ressurser føler de får mest ut av Arendalsuka? Disse og flere andre spørsmål er temaene for et pågående forskningsprosjekt om Arendalsuka i regi av POLKOM – Senter for studier av politisk kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. På seminaret presenterte Ketil Raknes fra Høyskolen Kristiania, Dag Wollebæk fra Institutt for samfunnsforskning (ISF), og Øyvind Ihlen fra UiO ferske resultater fra en større spørreundersøkelse som ble sendt ut i etterkant av Arendalsuka 2017. Vi spurte også noen tilfeldig forbipasserende i Arendal om hva de mente om saken, se her; 

Kunnskap i bruk

Man kan kalle det hva man vil, men på Arendalsuka 2018 var det anslagsvis 90.000 besøkende. Kan hende rundt 20.000 flere enn i fjor, ifølge Djupedal selv. Det er vanskelig å anslå, for på Arendalsuka er det ikke billetter. Alt skal være gratis. Resultatene fra  undersøkelsen som ble gjort av forskere ved Universitetet i Oslo i forkant og etterkant av Arendalsuka 2017 viser at den største deltakergruppen, nær halvparten, er frivillige organisasjoner. Etter dette kommer yrkes- og næringsorganisasjoner (26 prosent), offentlige institusjoner (17 prosent) og private bedrifter (9 prosent). Når så mange mennesker fra ulike hold møtes på en så liten plass, må det iallefall kunne sies at Arendalsuka har lykkes med noe!

Med ansvar for egne arrangementer og med mer enn 1000 arrangementer å delta på er det opplagt at man går glipp av mye! Jeg synes likevel det var både givende, morsomt og lærerikt å være med. Det var foredrag og debatter. Det var brød og sirkus. Høydepunktet for journalistene som var tilstede var kanskje da den nylig avgåtte firskeriministeren inviterte til pressekonferanse på Madam Reiersen tirsdag kveld rett før partilederdebatten! 

For meg var det en glede å få være tilstede for å vise frem noen smakebiter av alt det vi driver med. På UiO er vi nysgjerrige, vi vil ha svar, og vi vil at kunnskapen skal deles og tas i bruk! Arendalsuka var bra den!

 

 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)