Artikkel

Hvem er vi til for, og hva forventer de av oss?

UiO 80talls kopp
UiO-koppen fra min studietid på 1980-tallet! Foto: Morten Dæhlen

Hvem er vi til for, og hva forventer de av oss?

Forskning og utdanning finansieres i all hovedsak gjennom statsbudsjettet, det vil si at vi leverer vårt oppdrag til samfunnet gjennom å bruke fellesskapets ressurser. Det forplikter!

Vi eksisterer fordi samfunnet gjennom våre demokratiske systemer vil at vi skal eksistere, det vil si levere forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå. Forskning og utdanning er de store oppgavene, men vi bruker også noen ressurser på to andre viktige oppgaver. Disse oppgavene er formidling av forskning og aktiviteter som bidrar til at utviklet kunnskap tas i bruk. Det siste kalles gjerne innovasjon.

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet har vi nylig etablert en ny strategi for realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo. Blikket rettes mot 2030.  En del av arbeidet med strategien var selvfølgelig å tenke gjennom hvem vi er til for og hva de forventer av oss.  Vi kom frem til følgende korte bekrivelse av våre målgrupper og deres forventninger til oss:

Fagfeller over hele verden forventer at våre forskere driver forskning på høyt internasjonalt nivå og bidrar til å flytte forskningsfronten.

Studenter forventer at vi leverer utdanning av høy kvalitet som gir personlig utvikling og relevant kompetanse i et engasjerende og utviklende læringsmiljø – og at denne utdanningen danner grunnlaget for gode karrieremuligheter.

Bedrifter og offentlige virksomheter forventer at vi, gjennom utdanning av kandidater med høy faglig og profesjonell kompetanse og utøvelse av relevant forskning på høyt internasjonalt nivå, bidrar til å skape lønnsomme arbeidsplasser og kunnskapsbasert forvaltning.

Allmennheten og organisasjoner i politikk og samfunnsliv forventer at vi skal bidra til å løse viktige lokale og globale utfordringer for samfunnet. De har også forventninger om at vi skal bidra i utviklingen av en fremtidsrettet og sterk skole, et effektivt, kunnskapsbasert helsevesen for en stadig større og eldre befolkning, et konkurransedyktig næringsliv og en kunnskapsbasert politisk debatt med tilhørende beslutninger.

Disse fire gruppene er til dels sterkt overlappende, men til sammen gir de et bilde på hvem vi er til for og hva samfunnet forventer av oss. I strategien er dette selvfølgelig satt inn i en helhetlig sammenheng der vi beskriver hvor vi står i dag (basert på lang og begivenhetsrik historie) og hvor vi skal bevege oss i årene som kommer.

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)