Mortens blogg om forskning og utdanning
Morten Dæhlen Mortens blogg om forskning og utdanning

Om meg

Velkommen til min blogg her på Titan.uio.no, eller mitt lille «hjørne» på Internett. Jeg er leder (Dekan) for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Denne bloggen vil i all hovedsak handle om forskning og utdanning innen realfag og teknologi, men fra tid til annen vil jeg nok også komme innom andre tema. Min viktigste oppgave, sammen med alle fakultetets medarbeidere, er å utdanne morgendagens arbeidskraft og drive forskning på viktige områder innen realfag og teknologi.

Jeg er opptatt av idrett og særlig idretter der det handler om å gjøre et eller annet med ball! Favorittmusikken finner jeg på utgivelser som Kind of blue av Miles Davis fra 1959 (det året jeg ble født) og Closing time av Tom Waits. Fra den norske musikkflora har jeg spesielt stor sans for DeLillos. Den mest overraskende actionfilmen vil alltid være Die Hard med Bruce Willis fra 1988, men jeg glemmer heller aldri den svenske filmen Mitt liv som hund basert på en roman av Reidar Jönsson med samme tittel.

Navnet på denne bloggen stammer fra et essay skrevet av ung gutt i 10. klasse på Hovseter ungdomskole i 2006. I dette essayet er Dærnt´s Corner et hjørne på torget der byens borgermester, Silveus Dærnt, hver fredag på et fastsatt tidspunkt gav orienteringer om «rikets tilstand». Dette hjørnet skal vissnok være inspirert av et annet meget kjent hjørne i London. Guttens fornavn er Magnus og han har etternavnet Dæhlen.

About me

Welcome to my blog here at Titan.uio.no, or my tiny «corner» at the Internet. I am dean at The Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the University of Oslo. This blog is about research and education within natural sciences and technology, however I will occasionally also cover other topics. My job, together with all my collegues at the Faculty, is to educate the workforce of tomorrow and conduct research within important topics i natural sciences and technology.

I love sports and in particular sports where I can do something with a ball. My favourite music you find on albums like Kind of blue by Miles Davis from 1959 (the year I was born) and Closing Time by Tom Waits. Among norwegian my favorite group is DeLillos. The most suprising movie will always be Die Hard with Bruce Willis from 1988, and I will never forget the swedish movie My life as a dog based on a novel bye Reidar Jönsson with the same title.

Morten Dæhlen

Leder for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Opptatt av forskning og utdanning innen naturvitenskap, teknologi, og matematikk, og hva realfagene betyr for samfunnsutviklingen.

Mest lest siste syv dager

Feil!
Forespørsel om mest lest returnerte en feilmelding.