Artikkel

Strategi-uka

Studenter på Universitetsplassen August 2018
Dette var min herlige utsikt på Universitetsplassen i august 2019. Nye studenter i ferd med å starte sine studier ved UiO. Studentene er vårt GULL.

Strategi-uka
Gi innspill til UiOs nye strategi

Rektor inviterer til strategidiskusjoner og det skal skje over tre dager i uka etter påske, nærmere bestemt 24-26. april. Jeg oppfordrer alle på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet(MN) å møte opp, komme med innspill og delta i diskusjonene om veien videre for UiO – et  fantastisk universitet og vår arbeidsplass.

Denne intensive strategi-uka åpner onsdag 24. april med et åpent innspillsmøte med innledninger av bl.a. rektor Svein Stølen.  Dette inspillsmøtet avsluttes med paneldebatt, diskusjon og spørsmål fra salen.

Etter denne åpningen fortsetter strategi-uka med en serie med strategiworkshops sentrert rundt temaene; forskning, utdanning og kunnskap i bruk. Oversikten over når og hvor disse arrangementene finner sted ser du her.

Vår rykende ferske strategi – Kunnskapsutvikling for en verden i endring - er selvfølgelig fakultetets viktigste innspill til strategien for hele UiO. Mange, både på og utenfor fakultetet, har deltatt i dette arbeidet og kjenner fakultetets strategi godt, men ta gjerne en ny runde på teksten før dere deltar i strategi-uka rett over påske. Det er også mulig å hente seg en papirkopi, både på norsk og engelsk. Den får du av kommunikasjonsseksjonen på fakultetet.

Jeg vet at det er å slå inn åpne dører hos rektoratet og styret, men siden MNs strategi har lagt mye vekt på bærekraft er det en klar forventning hos meg at strategien for hele UiO gjør det samme. At den sentrale strategien også tar konvergens på alvor er også viktig for MN.

MØT OPP PÅ MINST ETT AV STRATEGI-UKA ARRANGEMENTER – UiO TRENGER DEG!

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)