Artikkel

Grunnmuren er den frie og uavhengige tanke

Menneskene i sentrum
En strategi med en solid meny!

Grunnmuren er den frie og uavhengige tanke

I over 18 måneder har Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo arbeidet med sin nye strategi. Strategien lanseres om to dager, mer presist mandag 4. februar kl. 16.00 i Sophus Lies Auditorium.  Her kan du lese innledningen på den delen av strategien som har overskriften «Ambisjon og retning».

Delen "Ambisjon og retning" starter med utsagnet som er tittelen på dette blogginnlegget. Det er ikke uten grunn at vi starter på denne måten! Videre står det skrevet.......

«Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo skal drive forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå. Kvaliteten og bredden på grunnforskningen plasserer fakultetet i en nasjonal særstilling og danner grunnlaget som skal bringe fakultetet opp i det europeiske toppsjiktet av forskningsintensive universiteter.

Fakultetet forvalter en lang kunnskapstradisjon bygget på kollegiale verdier og fri, uavhengig forskning. Samtidig er fakultetet i samspill med verden omkring, og det skal til enhver tid svare for bruken av samfunnets felles ressurser. Fakultetet skal bidra til at ny og eksisterende kunnskap tas i bruk.

------ (her har jeg kuttet ut et par avsnitt som du kan lese når strategien lanseres) ......

Med disse verdiene som grunnlag skal fakultetet frem mot 2030 arbeide systematisk med perspektiver knyttet til bærekraft, konvergens og dannelse. Dette skal skje i hele bredden av fakultetets virksomhet og på utvalgte områder i samhandling med medisinske, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagmiljøer. »

....og det er fortsatt plasser igjen på lanseringen. Du kan melde deg på her.

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)