Artikkel

DNB og UiO skal sammen dyrke frem flere og bedre IT-arkitekter

DNB og UiO inngår samarbeid

DNB og UiO skal sammen dyrke frem flere og bedre IT-arkitekter

Denne uken inngikk vi en ny avtale med DNB om å samarbeide for å skaffe flere og bedre IT-arkitekter. Det er i dag akutt mangel på IT-arkitekter i Norge. Derfor har DNB og Universitetet i Oslo (UiO) stukket sine hoder sammen for å gjøre noe med den situasjonen. 

IT-arkitekturutdanningen blir nå en unik videreutdanning i Norge, der bedriften i samarbeid med utdanningsinstitusjonen definerer læringsmålene. Det er ingen som blir IT-arkitekt over natten. Det blir man først etter mange års erfaring, og derfor passer det godt med et samarbeid mellom erfarne IT-arkitekter fra næringslivet og akademias kunnskap om faget der det siste fra forskningsfronten fanges opp. DNB tok kontakt med oss på UiO i fjor høst, og nå er banken i gang med å utdanne egne IT-arkitekter gjennom utdanningsprogrammet, Architect Greenhouse, som er et konsept som DNB og UiO utvikler i samarbeid.

UiO vil etablere Architect Greenhouse som formelt utdanningsprogram

Architect Greenhouse Stølen
Professor Kjetil Stølen ved UiO på første dag i Architect
Greenhouse 27. august i år. Foto, Kristin Vinje.

Vi vil sammen dyrke frem flere og bedre IT-arkitekter, derfor kaller vi det et veksthus for atkitekter. Architect Greenhouse er i dag et fulltids praktisk-teoretisk treårig jobbstudie for nye DNB-ansatte. Det første kullet startet opp allerede i høst. Nærmere 20 av DNBs ansatte tropppet opp på Blindern 27. august for å lære mer om hva som skal til for å bli en god IT-arkitekt. Professor Kjetil Stølen tok dem vel imot i et auditorium på Ole Johan Dahls hus (Informatikkbygget) i Gaustadbekkdalen. Neste år skal nye, mer spesiallagde kurs tilbys, og nye DNB-kandidater får muligheten. UiO etablerer Architect Greenhouse som et formelt videreutdanningsprogram ved universitet. Det betyr at også andre større bedrifter  vil kunne ta i bruk det samme utdanningsopplegget.

Flere store bedrifter har behov for IT-arkitekter, og DNB har vært tydelig på at hensikten med dette utdanningsprogrammet er at det skal komme hele samfunnet til gode. Derfor ønsker vi flere velkommen inn i dette samarbeidet.

Samarbeidsavtalen ivaretar også forskning

Samarbeidsavtalen mellom UiO og DNB om å utvikle etter- og videreutdanningen innenfor IT-arkitektur er utformet slik at også andre bedrifter skal kunne henge seg på. Avtalen er todelt:

knut
Førsteamanuensis Knut H Rolland under
signeringsseremonien 11. oktober. Foto, Hilde Omberg/UiO
  • Utvikling av programmet med mål om utdanne flere IT-arkitekter
  • Forskning på store organisasjoner for økt kvalitet og sikkerhet innen IT-arkitektur

Sistnevnte er bakgrunnen for at UiO nå vil igangsette et forskningsprosjekt på IT-arkitektur i komplekse organisasjoner. Her vil DNB finansiere en stipendiatstilling ved UiO tilknyttet institutt for informatikk og forskningsgruppen for digitalisering. Disse inviteres altså inn i banken slik at de kan forske på IT-arkitektur i DNB. DNB har en stor og kompleks IT-portefølje med mange samfunnskritiske løsninger og IT-samarbeidspartnere i både inn- og utland.

Knut H Rolland, som er faglig ansvarlig for samarbeidet mellom DNB og UiO, sa at det var mye felles tankegods mellom klassisk bankvirksomhet og IT-arkitektur, fordi det innen IT-arkitektur er helt naturlig å snakke om både det man kaller IT-gjeld og IT-opsjoner.

Det unike med dette samarbeidet er at UiO vil få nyttig input fra DNB som sitter på kunnskapen om forretningsdriften og markedene, mens banken vil få faglig og teoretisk input med det siste fra forskningsfronten fra oss. Dette gjør at vi kan utvikle vårt forskningsmiljø som en ledende forskningsinstitusjon på digitaliseringsfeltet, også på europeisk og internasjonalt nivå.

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)