Artikkel

Vi ses i Arendal!

Forskningstokt
På forskningstokt under Arendalsuka?

Vi ses i Arendal!

Ferien er snart over, og om snaue 14 dager vil Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet for første gang delta på Arendalsuka! Vi tar med oss forskere, studenter og formidlere til Norges største politiske møteplass. Møt oss på Arendalsuka 2018!

Som en del av Universitetet i Oslos tilstedeværelse på Arendalsuka 2018 har vi fra fakultetet hele 13 ulike arrangementer og aktiviteter. Målsettingen er å vise fram noe av bredden av vår virksomhet innen realfag og teknologi. Allerede søndag 12. august legger vi fra kai i Oslo med kurs mot sørlandsbyen med vårt forskningsfartøy Trygve Braarud.

Bli med på forskningstokt
To ganger daglig, i perioden 14.-16. august, tar vi med publikum på forskningstokt i fjorden utenfor Arendal. Med forskningsfartøyet Trygve Braarud driver vi omfattende registrering og forskning på vannmiljøet og organismer i Oslofjorden – fra virus, bakterier og planteplankton til bunndyr, fisk og sel. Videre studeres effekter av klimaendringer og miljøgifter på miljøet i havet som igjen danner grunnlag for ulike tiltak.

Trygve B
Forskningsfartøyet Trygve Braarud skal til Arendal.

I Arendal kan publikum oppleve dette sammen med Norges fremste forskere på fagfeltet. Her får deltagerne være med på å ta prøver av plankton i sjøvannet og sedimenter på havbunnen for å undersøke miljøtilstanden og endringer av det biologiske mangfoldet i Oslofjorden. Forskere skal vise hvordan mikroplast ser ut og hvor det finnes. De vil vise oss hvilke giftige alger som er til stede, noe som i sin tur kan fortelle hvilke skjell som er giftige for oss å spise og hvordan det står til med dyreplanktonet. Vi vil også undersøke små encellede organismer (mikrofossiler) i sedimentkjerner, noe som kan fortelle oss hvordan livsmiljøet på havbunnen har endret seg de siste 100 årene.

Dette tilbudet har vist seg å bli svært populært, og vi vil derfor anbefale deg å sikre deg en av de eksklusive plassene på våre seks forskningstokt. Påmelding finner du i programmet for Arendalsuka, og tidspunktene er henholdsvis klokken 10.00-11.30 og 13.00-14.30 tirsdag, onsdag og torsdag.

Fra mikroplast til persontilpasset medisin
I tillegg til forskningstoktene tilbyr forskerteamet om bord på Trygve Braarud miniforedrag 14.-16. august klokken 16.00 i UiOs lokaler på MS Sunnhordaland, som ligger til kai i Arendal hele uka. Først ut er Ketil Hylland, som gir oss ny innsikt i mikroplasten i havet og hvor farlig den er. Onsdag ankommer Dag O. Hessen og forteller om hvordan klimaet påvirker vannkvaliteten og livet langs norskekysten. Professor Bente Edvardsen vil torsdag 16. august runde av vårt store biologiske tilskudd under Arendalsuka med et foredrag om venner og fiender av oss i havdypet, nemlig mikroalger.

Sammen med Legemiddelindustrien, UiO:Livsvitenskap og Det medisinske fakultet tar vi opp temaet persontilpasset medisin. Vi stiller spørsmål om hvor vi står og hvor veien går videre. Hvordan kan vi sikre god og persontilpasset behandling av pasienter, og hvordan kan vi legge til rette for næringsutvikling på området? Hvis vi lykkes med dette, kan vi både gi pasienter bedre behandling og skape nye, lønnsomme arbeidsplasser i næringslivet. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H), LMI-direktør Karita Bekkemellem og vår egen professor Margunn Aanestad ved Institutt for informatikk er blant dem som deltar på arrangementet vårt onsdag 15. august klokken 10.30-12.00

Verdens største e-helsesystem

Store sykdomsutbrudd bekjempes raskere ved tidlig oppdagelse og effektiv respons. Digital helseinformasjon på mobilen kan være avgjørende. Verdens største e-helsesystem har sitt opphav i Norge og Universitetet i Oslo (UiO). En norsk forskergruppe har utviklet et unikt IT-system, DHIS2, som i dag brukes av 67 utviklingsland over hele verden. Ved å benytte åpen kildekode (open source) gjør UiO DHIS2 tilgjengelig som et «Global Public Good». I juni besøkte utviklingsminister Nikolai Astrup (H) UiO da 200 helseaktører og helseinvestorer fra hele verden deltok på en internasjonal konferanse på Institutt for informatikk. 

Kristin Braa
Kristin Braa introduserer utviklingsminister Nicolai Astrup på stor konferanse om helseinformasjonssystemer på UiO. Foto: Ola Sæther/UiO

Professor og informatiker Kristin Braa forteller om hvordan DHIS2 har revolusjonert innsamling og bruk av helsedata og om hvordan land bruker mobilen for å registrere livsviktig helseinformasjon, blant annet for HIV, tuberkulose og malaria. DHIS2 kan brukes på PC, smarttelefon og som en enkel SMS-løsning. Mobil-løsning er laget, slik at det også fungerer når internettforbindelsen er dårlig.

Globale helseaktører som NORAD, Global Fund, PEPFAR (USA), Folkehelseinstituttet, Unicef, Bill and Melinda Gates Foundation og Gavi investerer over 80 millioner norske kroner årlig i DHIS2. Siden 1. desember 2017 har Institutt for Informatikk ved UiO hatt status som offisielt samarbeidssenter for Verdens helseorganisasjon (WHO) for “Innovation and Implementation Research for health information systems strengthening”. 

Studentene setter temperaturen
Formidling har stått på dagsordenen i vår utdanning gjennom mange år. I formidlingsemnet MNKOM skoleres våre bachelor- og masterstudenter innen realfag og teknologi i skriftlig og muntlig vitenskapsformidling i ulike kanaler. Gjengen bak MNKOM byr opp til debatt. Alle mener forskningsformidling er viktig, men får formidling av forskning nok og riktig oppmerksomhet? De som formidler får i liten grad finansiell støtte, det gis ikke uttelling i de nasjonale insentivsystemene, og innsats innen formidling gir liten eller ingen uttelling på de store nasjonale og internasjonale konkurransearenaen om midler til forskning. Formidling tar tid, og det koster penger! Alle er enige i at forskerne skal ta aktivt del i samfunnsdebatten, men hvem har egentlig ansvaret, og hvem tar regninga?

Møt opp når noen av Norges fremste formidlere og politikere møtes til debatt torsdag 16. august klokken 13.00-14.15. 

Våre bidrag på Arendalsuka rundes av senere samme dag, da vi kjører akademisk stafett med våre beste formidlere. En helaften med formidlere ved flere universiteter som sprer formidlingsglede gjennom foredrag om blant annet kroppsvæsker, torsk, kjemi og humler. Du får møte dyktige formidlere med ulik fartstid i akademia, både studenter fra formidlingskurset MNKOM, stipendiater og professorer.

Abels tårn-spesial
Ikke bare flytter vi kontor, forelesningssal og ansatte denne uka, vi flytter også Abels tårn fra Blindern til Arendal. NRK P2 med tårnvert Torkild Jemtegård ser nærmere på vitenskapelig og ideologisk sannhet - hva er forskjellen? Politikere viser gjerne til forskningsrapporter når de argumenterer for sitt politiske standpunkt. Problemet er at det ofte finnes en forskningsrapport som kan brukes til å argumentere for akkurat det motsatte! Samtidig har også forskere sitt politiske syn, og hvordan kan dette påvirke de forskningsspørsmålene som stilles og de svarene man får? Hva betyr dette, og hvilke utfordringene møter vi når verdibaserte argumenter fremmes? Abels tårn diskuterer sannhet – og svarer som vanlig på lytternes spørsmål om dette og hint under Arendalsuka – alt dette i beste realfagsånd.

Med dette repertoaret håper vi at du tar turen innom Arendal i år. Vi gleder oss til å heve ankeret og sette kursen mot det som ser ut til å bli sommerens høydepunkt! Ses i Arendal!

--------

Følg med her på bloggen min og på bloggen til Kristin Vinje i dagene som kommer. Kristin har i dag har skrevet litt mer om vårt arrangement om persontilpasset medisin.

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi? Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)