Artikkel

Arendalsuka nærmer seg; Hvordan få fart på helsenæringen?

UiO på Arendalsuka

Arendalsuka nærmer seg; Hvordan få fart på helsenæringen?

Ferien er over, og det nærmer seg sommerens politiske høydepunkt; Arendalsuka. Ett av temaene vi engasjerer oss i, er hvordan vi skal fart på arbeidet med å utvikle en moderne og bærekraftig helsenæring. En Stortingsmelding om helsenæringen er på vei, men utålmodige brukere, politikere, akademia, næringsliv og forvaltning har nok ulik tålmodighetsgrad og forskjellige meninger. Under Arendalsuka forsøker vi å komme litt nærmere et svar på hva som må til for å få fart på både implementering i klinikk og næringslivsutvikling.

Hånd i hånd med en voksende helsenæring med krav til styrket tilgang til risikokapital, konkurransedyktige løsninger for e-helse, flere kliniske studier og innovasjon i helsesektoren, er kravet om og behovet for mer persontilpasset medisin. Noen vil kanskje hevde at kravene er mange og motstridende, men klarer vi å lykkes med dette, er gevinsten desto større. Verdien av persontilpasset medisin er enorm, og behandlingsmulighetene er mange. Dette  kan bli ett av Norges fortrinn hvis vi evner å gripe de mulighetene vi har. Det innebærer også vår evne til å skape en konkurransedyktig næring rundt dette feltet. Jeg skriver kan, for jeg er slett ikke sikker på om vi klarer å utnytte vårt potensial til å kunne bli verdensledende på dette i Norge.

Persontilpasset medisin krever en sterkt satsing på digitalisering og muliggjørende teknologier, men kanskje mest av alt: samarbeid på tvers.

Margunn Aanestad
Professor Margunn Aanestad. Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO Bruk bildet.

Persontilpasset medisin krever en sterkt satsing på digitalisering, muliggjørende teknologier og kanskje mest av alt: samarbeid på tvers. Vi trenger gode tverrfaglige miljøer som sammen skreddersyr og tilpasser presisjonsmedisin til hver enkelt av oss. Det vil være ressurskrevende samtidig som det åpner muligheter for ny næringsvirksomhet. Blant annet må vi håndtere store datamengder på en trygg og sikker måte.

Les også fra vårt arrangement tidligere i år om persontilpasset kreftbehandling.

Under Arendalsuka 2018 tar vi med oss et kobbel av eksperter med kompetanse på ulike felt, som tilsammen sitter på nøkkelen til realisering. UiO: Livsvitenskap har gått sammen med Legemiddelindustrien (LMI) om arrangementet «Verdien av persontilpasset medisin», og du møter oss på MS Sunnhordaland i Pollen, onsdag 15. august klokken 10.30-12.00.

Diagnostikk, behandlingsformer, teknologi og digitale løsninger virker sammen, og utfordringen består i å finne de rette metodene, utnytte kompetansen, se muligheter og skape et godt samspill mellom forskning, næringsliv og sykehusklinikk. 

Ved Institutt for informatikk jobber vi med ulike løsninger inne e-helse og behandling. På vårt arrangement møter du blant annet Margunn Aanestad, som er professor og leder for seksjon for digitalisering og entreprenørskap. Med bakgrunn som blant annet avdelingsingeniør ved Medisinsk-teknisk avdeling på Rikshospitalet forsker hun på informasjonsstrukturer og digitalisering i helsesektoren. Hun vil under vårt arrangement «Verdien av persontilpasset medisin» snakke om de teknologiske løsningene som fremmer bruk av data og verdiskapning og som parallelt skal ivareta personvernet vårt.

Sammen med representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, LMI, Statens legemiddelverk, Arbeiderpartiet og Høyre inviterer vi til påfyll av kunnskap rett fra kilden. Vi satser på en god debatt og ønsker alle hjertelig velkommen!

Se alle våre arrangementer under Arendalsuka 2018.

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi? Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)