Artikkel

Universitetet i Oslo bykser frem på måling – det eneste norske blant Europas mest innovative universiteter

UiO

Universitetet i Oslo bykser frem på måling – det eneste norske blant Europas mest innovative universiteter

Universitetet i Oslo (UiO) gjør et byks opp på rangeringen av de mest innovative universitetene i Europa. Det ble klart da listen over de mest innovative universitetene i Europa ble kjent i slutten av april. Det er kanskje ikke allment kjent, men UiO er det eneste norske universitetet som når opp på Reuters Top 100: Europe's Most Innovative Universities. Vi har steget fra 46. plass i fjor til 32. plass i år, og patentering og sitering av patenter bidrar i rankingen. Rankingen er en god bekreftelse på at UiOs forskere bidrar til innovasjon og verdiskaping og at vi har et innovasjonssystem ved som UiO virker. Blant annet eier vi, sammen med Oslo Universitetssykehus, Norges største aktør innen kommersialisering av forskning, Inven2.

UiO ligger også høyt oppe på Shanghai Ranking of world Universities, som vektlegger forskningskvalitet og høy datakvalitet. I 2017 er UiO rangert som nr. 1 i Norge og 62 på verdensbasis.

UiO skal engasjere seg i samfunnet rundt og bidra til at kunnskap tas i bruk. Derfor er det godt å få slike bekreftelser på at vi er godt posisjonert både når det gjelder forskning og innovasjon. Selvsagt skal man alltid være varsom med å bruke slike rangeringer som bevis for sin betydning på ulike måter, men det gir likevel en verdifull tilbakemelding om at vi ser ut til å lykkes med våre målsettinger.

Næringslivets foretrukne partner innen realfag og teknologi

Ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet (MN) satser vi målrettet på innovasjon og samfunnskontakt. Som visedekan er det min oppgave å sette fakultetet i enda bedre stand til å samhandle med samfunnet rundt, det være seg bedrifter, institutter, offentlig sektor og politiske aktører. 

"Min ambisjon at MN-fakultetet ved UiO er en foretrukken partner for både næringsliv og offentlig sektor når det gjelder naturvitenskap og teknologi

For at vi skal lykkes med vårt samfunnsoppdrag, som handler om at forskningsbasert kunnskap skal komme samfunnet tilgode, må vi sette studentene i stand til å tenke innovasjon. Det gjør vi blant annet gjennom vår entreprenørskapsutdanning. Vi må også vise samfunnet rundt oss hva vi faktisk holder på med. Da må vi bli enda flinkere til å fortelle om alle de spennende tingene vi gjør, lytte til de problemstillingene samfunnet rundt oss jobber med og delta i samfunnsdebatten.

Det største bidraget vårt til samfunnet vil forøvrig alltid være kandidatene vi utdanner, som bidrar stort til innovasjon og nyskapning når de forlater universitetet for å begynne i næringslivet eller med andre oppgaver i samfunnet. Et nylig eksempel på dette er de to UiO-studentene som står bak IT-gründerselskapet Convertelligence.

Innovasjonsarbeidet ved MN er omfattende, og vi har høye ambisjoner om å styrke det ytterligere. Brorparten av det direkte innovasjonsbidraget innen realfag og teknologi foregår i prosjekter med eksterne bedrifter og enheter. I de siste årene har vi deltatt i prosjekter med anslagvis 200 ulike aktører.

Vil du ha flere forskningsnyheter om realfag og teknologi? Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt

Innovative forskere

Vi har mange gode eksempler på forskergrupper som lykkes. Ved Sirius-senteret samarbeider UiO med ledende bedrifter i hele verdikjeden av olje- og gass-bransjen. I et annet senter, «Big Insight», utvikler vi analytiske metoder som skal gjøre «big data» til «big insight». Våre kjemikere er innovative og jobber tett sammen med forskere ved NTNU og norsk kjemisk industri for å utvikle en sterk fremtidig kunnskapsbase som kan bidra til å sikre arbeidsplasser samt redusere energiforbruket og skadelige utslipp til miljøet.

Vaccibody
Agnete Brunsvik Fredriksen i Vaccibody. Foto: Ingar Næss/Vaccibody 

Ut fra UiO har vi fått både Vaccibody og Elliptic Labs, to selskaper med betydelig potensiale for verdiskaping. Vaccibody har gode kliniske resultater og omsettes bra i gråmarkedet. Elliptic Labs er verdt 1,7 mrd kr på siste emisjonskurs og har teknologien sin i de raskest voksende mobiltelefon-merkene. Selskapet No Isolation gjør det enklere for langtidssyke barn å følge med på skolen og i klassemiljøet fra sykesengen. De har hatt stor suksess med å skape kommunikasjonsløsninger for å redusere ufrivillig ensomhet og sosial isolasjon blant utsatte grupper i samfunnet. The Guardian meldte nylig om at en multihandicappet gutt fikk være mascot på Goodison Park da Everton slo Newcaste og skapte historie i Premier League.

En av våre tidligere studenter jobber nå i teamet til Magnus Carlsen med å lage en spill-app som skal lære bort sjakk på en ny og morsom måte. På Institutt for informatikk jobber professor Kristin Braa med mobilteknologi. Hun leder et av UiOs største prosjekter noen sinne, HISP (Health Information System Programme) der de utvikler robuste helsedatasystemer i den tredje verden og bistår helsemyndighetene med innsamling og bedre oversikt over sykdommer og epidemier. Professor Hedvig Nordeng er farmasøyt og jobber blant annet med å komme til bunns i hvordan vanlige legemidler påvirker mor og barn under svangerskapet i nært samarbeid med leger, matematikere og industrielle aktører, for å nevne noe. Dette er gode eksempler som representerer et innovativt universitet i en innovativ region i rask utvikling.

- Det er en glede for meg å meddele at UiO befinner seg på listen over Europas mest innovative universiteter!

Vi vet at strategisk arbeid med forskning og innovasjon gir resultater. Derfor jobber vi systematisk med å forbedre oss hele tiden.

Når det da tikker inn en melding til rektor ved UiO der det står; «It is my pleasure to inform you that University of Oslo has earned the distinct honor of being named one of Europe’s most innovative universities in the third annual Reuters Top 100: Europe's Most Innovative Universities», er det en hyggelig bekreftelse på at vi er på rett vei!

Mer på Titan.uio.no:

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)