Artikkel

Universitetet i Oslo med i SAPs globale universitetsprogram

SAPUiO

Universitetet i Oslo med i SAPs globale universitetsprogram

I arbeidet med å utvikle fremtidens IT-løsninger for norsk industri og samfunnsliv har Universitetet i Oslo (UiO) inngått betydningsfulle avtaler med SAP.

Vi har signert to ulike samarbeidsavtaler med SAP, og UiO er nå en del av den globale alliansen SAP har med ledende utdanningsinstitusjoner over hele verden. Avtalene betyr at samspillet mellom industri og akademia styrkes betraktelig; selskapet bidrar med midler og teknologi til SFI-senteret vårt, SIRIUS, der våre forskere utvikler ny kunnskap som bidrar til å løse reelle problemstillinger i næringslivet.  Avtalen innebærer også at forskere og studenter på UiO får tilgang til SAPs mange bransjespesifikke løsninger, som brukes av over 378 000 virksomheter i over 180 land.

Du kan lese mer om programmet til SAP her.

 

UiO og SAP etablerer samarbeid

Gjennom denne avtalen får vi verdifull informasjon fra næringslivet som bidrar til at vi kan nå en av våre målsettinger om å skape bedre prosesser og løsninger basert på de enorme datamengdene som skapes hver eneste dag. Vi får en unik anledning til å utvikle smartere løsninger for en fremtid preget av store data, tingenes internett og behov for digitalisering.

I SIRIUS jobber vi med langsiktige forskningsprosjekter for olje- og gassnæringen, der målet er å forbedre prosesser og rutiner for drift og vedlikehold. Daglig leder ved SIRIUS, David Cameron, fortalte ved avtaleinngåelsen at det var næringen selv og Statoil som oppfordret til et tettere samarbeid med SAP, fordi tjenestene og programvaren støtter mange av operatørenes viktigste og mest kritiske prosesser.

Det tette samarbeidet med næringslivet er avgjørende for å lykkes med SFI-senteret. Gjennom denne avtalen får vi betydningsfull tilgang til kunnskap, programvare og smarte løsninger. Ved å dra i samme retning håper vi å raskere komme frem til gode løsninger ved å utnytte og dra veksel på de beste kommersielle løsningene. SAP har bred erfaring med å bruke digitale gjenskapninger (tvillinger) for å studere og teste hvordan endringer og fornyelser fungerer i praksis.

SAPs store kundeportefølje og erfaring med digitale tvillinger er særlig relevant for energibransjen, i industrien og i helsevesenet. Et sykehus har de samme krevende logistikk- og planleggingsbehovene som en oljerigg. SIRIUS håper derfor å se hvordan industriapplikasjoner kan gi nye løsninger på viktige samfunnsutfordringer.

Både vi og SAP er motiverte for å utvikle nye, innovative metoder. Gjennom utdanningsavtalen med SAP håper selskapet på sikt å kunne etablere et eget laboratorium ved UiO for å bidra til at våre studenter og fagmiljøer kan utvikle nye og smartere innovasjonsløsninger. Det betyr også at selskapet kommer tettere på utdanningsaktiviteten vår og det innovative miljøet rundt UiO, Norges og et av Europas mest innovative universiteter.

Jeg er overbevist om at vi gjennom denne avtalen vil kunne tilby våre studenter innovativ og spennende læring og muligheter for å utforske ulike karriereveier. Innsikt i et globalt selskap som SAP og deres løsninger vil være svært god kompetanse i kombinasjon med utdanningen. Gjennom samarbeid mellom akademia og næringsliv står vi sterkere rustet til morgendagens utfordringer og muligheter.


UiO og SAP på gründerkonferanse for kvinner i New York

AnnRosenberg

Ann Rosenberg (left), Senior Vice President and 
Global Head of SAP Next-Gen


Den 8. mars samlet SAP sammen med Innovasjon Norge og UN Women nordiske og internasjonale gründere, innovatører, investorer, ledere og journalister til en stor konferanse ved SAP’ Headquarter i New York. Målet med arrangementet var å se på hvordan banebrytende teknologi kan bidra til å sikre finansiell inkludering og økonomisk selvstendighet for kvinner. Det var også fruktbare diskusjoner om hvordan vi kan få flere investorer til å investere i kvinnelige teknologigründere. Det ble en svært lærerik møteplass som inspirerte til hvordan vi kan løfte våre kvinnelige entreprenører ved Det matematisk- naturvitenskaplige fakultet ved UiO. Strukturelle endringer og nye holdninger krever samarbeid på tvers av sektorer og landegrenser. Det var inspirerende å treffe så mange kreative og suksessrike kvinnelige gründere og høre deres erfaringer med å etablere seg i en internasjonal og tøff bransje. Dagen før, den 7. mars, ble Grete Sønsteby kåret til årets kvinnelige teknologigründer på Innovasjon Norges Female Entrepreneurs Leading the Way for Gender Equality i New York. Det kan du lese mer om her.  

Jeg vil ønske SAP velkommen som en av våre avtalepartnere og ser frem til fruktbart samarbeid om viktige samfunnsutfordringer sammen med våre studenter og forskningsmiljøer.


 

 

 

 

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi? Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt

Mer på Titan.uio.no:

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)