Artikkel

Nikolai Astrup åpnet Data Science Lab

Nikolai Astrup
En lystig gjeng med stifterene av Data Science Lab sammen med digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Nikolai Astrup åpnet Data Science Lab

Denne uken fikk vi besøk av digitaliseringsminister Nikolai Astrup i forbindelse med åpningen av Data Science Lab i Forskningsparken.

Det ble et inspirerende møte mellom forskere, etablerte selskaper, gründere og han som har det nasjonale ansvaret for intet mindre enn å digitalisere Norge; digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Målet med etableringen er å skape et nyskapingsmiljø i verdensklasse, med fokus på kommersiell anvendelse av nye metoder innenfor maskinlæring, big data og kunstig intelligens – for å nevne noen av de sentrale begrepene – hvor oppstartsbedrifter står i sentrum.

Hva er Data Science Lab?

DataScience Lab er en nasjonal klynge og inkubator for oppstartsbedrifter innenfor data science og etableres som en del av StartupLab i Forskningsparken i samarbeid med Equinor, DNB, DNV-GL, Norsk Regnesentral og Universitetet i Oslo. Data Science Lab skal være en arena hvor gründere får råd og kommer i kontakt med investorer, næringsliv og kunnskapsmiljøer fra hele Norge, spesielt i Oslo, Bergen og Trondheim, der kommersialisering av forskning, etterutdanning og studentinvolvering vil være viktige aktiviteter.

For oss ved UiO er dette et samarbeid vi gjerne ser mer av, der våre fagmiljøer får en tettere kobling til bedrifter og oppstartsmiljøer. Våre ambisjoner er å være en foretrukket partner for næringsliv og offentlig sektor, og vi vil at vår kunnskap skal tas i bruk. Vi vil at våre studenter skal møte virkeligheten og se nytten av det de studerer.

I Forskningsparken formelig vrimler det av studenter, forskere og andre mennesker med dyp kunnskap, nye ideer og evne til å realisere selskaper basert på kunnskap og kompetanse, så dette kan bli et fruktbart samarbeid.

Startuplab

StartupLab ble etablert i 2012 som en helt ny inkubator i Forskningsparken spesialisert for teknologigründere.  Tilbudet til oppstartsselskapene var rimelige lokaler uten å være bundet av langvarig leiekontrakt, trådløst nett, praktiske tjenester og tilgang på veiledning. Patentrådgivere, regnskap, revisjon og virkemiddelapparatet ved Innovasjon Norge og SIVA var gode hjelpere for de første selskapene. Siden oppstarten har de støttet mer enn 250 startups, og 74 % av selskapene er fremdeles i vekst.

DataScience@UiO

Ved Universitetet i Oslo har vi mange sterke fagmiljøer som dekkes av begrepet Data Science, og sammen med beregningsorienterte vitenskaper (Computational Science, CS) er dette en av våre store satsingsområder fremover. Vi har blant annet etablert et samlingspunkt for dette gjennom DataScience@UiO, som er en klynge som dekker de relevante forsknings- og innovasjonsmiljøene ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet.

UiO har mange studietilbud innen data science. Høsten 2018 startet de første studentene på et helt nytt masterprogram innen data science - et program som også inkluderer maskinlæring. Vi har også nylig etablert et annet nytt og relevant masterprogram med fokus på beregningsorientert vitenskap, CS, der Data Science selvsagt også spiller en stor rolle.

Data Science er i ferd med å etablere seg som et eget fagfelt som kombinerer etablerte fag som matematikk, statistikk, dataanalyse og deres relaterte metoder. Foruten modellering og statistisk inferens (metode for å trekke konklusjoner om en populasjon ut i fra et utvalg av samme populasjon), inkluderer dette også definering av aktuelle spørsmål, innhenting og lagring av data, rensing av data, samt å kommunisere og visualisere resultater. Data science er et konsept som kombinerer alt dette slik at man lettere kan forstå og analysere innholdet i dataene.

Nye muligheter

Gjennom samarbeidet i Data Science Lab ser vi for oss at vi på sikt kan bidra til å etablere flere relevante faglige etter- og videreutdanningstilbud til næringslivet, både etablert og nytt. StartupLab har lang erfaring med å bygge dynamiske nettverk rundt kapital, næringsliv og oppstartsbedrifter. For UiO er dette en interessant kobling opp mot våre faglige miljøer innen data science. Vi ser også for oss at et slikt nettverk kan gi både studenter og forskere tilgang til relevante datasett og problemstillinger fra industrien, samt nye muligheter for å gi studentene et bredere spekter av relevante deltidsjobber og muligheter for internships. Data Science Lab vil også være en arena for startups og partnere til å komme i kontakt med forskningsmiljøer gjennom ulike workshops eller foredrag i arenaer hvor næringsliv ønsker å teste hypoteser på metode og retningsvalg på UiOs fagmiljøer.

 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)