Artikkel

Første "spadetak" i nytt livsvitenskapsbygg på UiO

Spadetak i livsvitenskapsbygget
Her stikker statsminister Erna Solberg "spaden i jorda" for det nye livsvitenskapsbygget på Blindern. Foto, Terje Heiestad.

Første "spadetak" i nytt livsvitenskapsbygg på UiO

Fredag tok statsminister Erna Solberg "første spadetak" i det som skal bli Norges største universitetsbygg noensinne. Endelig starter realiseringen av det lenge planlagte livsvitenskapsbygget på Blindern.

Både statsministeren og minister for høyere utdanning og forskning, Iselin Nybø, deltok på markeringen, som ble en fin start på en lang vei frem til bygget skal stå ferdig i 2024. Det så ut som statsministeren gledet seg over å føre den store gravemaskinen som var gjort klar for anledningen, her holder det nemlig ikke med et enkelt spadetak - for dette skal bli et stort bygg! 

Bygget, som blir 66 700 kvadratmeter stort skal huse 1600 studenter og 1000 ansatte. Det skal legges tilrette for utstrakt tverrfaglig samarbeid for å bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Målet er å stimulere til tettere samarbeid med helseforetak, kommuner og næringsliv for å sikre både kvalitet og relevans i forskning og utdanning av morgendagens arbeidskraft. Det er et uttalt mål at bygget skal legge tilrette for bedre utnyttelse av innovasjonspotensialet i forskningen. Men, det viktigtse blir selvfølgelig innholdet i bygget; menneskene som skal drive forskningen fremover, utdanne studenter og se muligheter for innovasjon og næringsutvikling.

Livsvitenskapssatsingen er Universitetet i Oslos største noen sinne, det blir Norges største sammenhengende universitetsbygg, og Statsbyggs største pågående byggeprosjekt. Livsvitenskapsbygget har en samlet kostnadsramme på 5,7 milliarder kroner og med inventar og vitenskapelig utstyr dreier det seg om en investering på vel 6,8 milliarder kroner.

– Forskning innen livsvitenskap bidrar til at vi får bedre behandling av kreftsykdommer, nevrologiske lidelser, demens og immunsykdommer – for bare å nevne noen eksempler, sa Erna Solberg.

Videre understreket hun at det nye bygget vil bli et nav for livsvitenskapsforskning både på Østlandet, nasjonalt og for internasjonalt forskningssamarbeid. Når bygget står ferdig, skrus satsingen på livsvitenskap opp flere hakk, sa statsminister Erna Solberg.

– Livsvitenskapsbygget skal fremme omstilling og vekst, og det vil huse det beste og mest moderne utstyret som kreves for å drive forskning i verdensklasse. Det skal bidra til å utvikle et ledende tverrfaglig fagmiljø for forskning, utdanning og innovasjon i livsvitenskap. Og det skal sikre Norge internasjonal konkurransekraft på dette feltet, uttalte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Selfie med Erna
Litt moro må vi jo ha det, selfie med Erna :-) 

Etter taler av både rektor, byggherre fra Statsbygg, statsminister og minister for høyere utdanning og forskning ble det servert skillingsboller og kaffe i det flotte været. Og da benyttet Morten og jeg anledningen til å ta en aldri så liten selfie med statsministeren.

Regjeringen har altså store forventninger til hva som skal komme ut av denne satsingen, så her gjelder det å arbeide målrettet for å lykkes! UiO har lenge utpekt livsvitenskap som en faglig prioritering, og rektor Svein Stølen mente han hadde vært involvert i planleggingen av et nytt bygg for kjemikere helt siden han var nyansatt førsteamanuensis tidlig på nittitallet! Selv har jeg fulgt prosessen i de siste årene fra Stortinget, fra vedtak om bygging ble bestemt i den første Langtidsplanen for høyere utdanning og forskning kom i 2014, til vedtak om bevilgning ble foreslått i statsbudsjettet for 2018. Nå kan jeg følge med fra min posisjon på Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, som er dypt involvert i arbeidet. I tillegg kommer jeg til å følge nøye med under byggeprosessen på mine daglige spaserturer forbi byggeplassen på vei til og fra jobb. 

Livsvitenskapsuka

I neste uke arrangeres den årlige Livsvitenskapsuka - eller Oslo Life Science-konferansen med en rekke arrangementer. Det er bare å melde seg på, her er det noe for enhver smak. Mandag starter det med  hovedarrangementet der helseindustri står i fokus i aulaen etterfulgt av mottagelse i Oslo rådhus. Tirsdag 12. februar er fødselsdagen til Charles Darwin, og 210 år etter Darwins fødsel er det Darwindagen med blant annet foredrag om moderne studier av Galapagosfinkene på realfagsbiblioteket. 

I tillegg foregår det en rekke ulike arrangement rundt omkring i byen hvor studenter og forskere, samarbeidspartnere og andre presenterer sine aktiviteter og debatterer aktuelle temaer. UiO ønsker å  styrke samspillet med samfunnet rundt seg inkludert næringsliv, offentlig sektor og befolkningen generelt. Torsdag avsluttes det hele med lysvandring i botanisk hage. Det blir en flott avslutning på hele arrangementet, som i fjor ble en stemningsfylt kveld som samlet mer enn 2000 mennesker til parken på Tøyen.  

Tale
Statsminister Erna Solberg holdt en engasjerende tale, bak står fra venstre byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg, 
rektor Svein Stølen og statsråd for høyere utdanning og forskning Iselin Nybø. Foto Terje Heiestad/UiO

 

 

 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)