Artikkel

En Real Karriere

RealKarriere

En Real Karriere

Det er ikke lett å vite hva man skal bli når man som ung står overfor så uendelig mange ulike muligheter. Men, dersom du velger å studere realfag kan du føle deg trygg på at du får jobb!

Når man gjennomgår de store nasjonale undersøkelsene som kartlegger det norske arbeidsmarkedet, får vi et godt bilde på næringslivets fremtidige kompetansebehov. Innenfor teknologi og realfag er etterspørselen etter kompetanse stor og jobbmulighetene mange i årene som kommer. Digitalisering, bruk av IKT og evne til omstilling er svært viktige tema i debatten om Norges fremtidige kompetansebehov og fremtidens arbeidsmarked.

Og, dersom du velger deg realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo skal du vite at våre studenter er fornøyde med studie- og læringsmiljøet, de får jobb, tjener godt og arbeidsgiverne er veldig fornøyde med våre kandidater. 96 prosent av arbeidsgiverne mener våre masterutdanninger er svært relevant eller relevant for deres virksomhet. Det viser en undersøkelse blant arbeidsgiverne til våre uteksaminerte masterstudenter både i privat og offentlig sektor.

Arbeidsgiverne mener våre kandidater har svært gode kvalifikasjoner på spesielt fire områder:

  • Fagkompetanse
  • Evne til analytisk tenkning
  • Evne til å tilegne seg ny kunnskap
  • Evne til å arbeide selvstendig.

Når jeg selv tenker tilbake på mine egne valg er det litt vanskelig å se en rød tråd eller en god plan! Jeg begynte å studere realfag på Blindern i 1982, delvis fordi jeg synes matte og realfag var interessant på videregående skole, og delvis fordi jeg tenkte at jeg skulle bli realfagslærer. Men, jeg hadde også hørt at det var behov for realfagskompetanse i både næringslivet og i skolen og så for meg at det skulle bli greit å få seg jobb etter utdannelsen. Jobb fikk jeg, men lærer ble jeg ikke!

Mye har forandret seg siden den gangen, men det er altså fremdeles slik at vi har et skrikende behov for realfagskandidater både i næringslivet og i skolen!

For min egen del ble det en doktorgrad i kjemi, etterfulgt av en periode som forsker, både her på UiO og på SINTEF, men siden har jeg jobbet med ledelse i ulike organisasjoner, politikk og forvaltning i mange ulike jobber. Alltid har jeg tenkt at tiden her på Blindern har gitt meg grunnleggende kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å takle ulike utfordringer i svært ulike jobber.  

 

Realfagsstudier ved UiO

Vår tids store utfordringer er godt formulert i FNs bærekraftsmål. Noen overskrifter som står sentralt er tilgang til nok mat, rent vann og energi til jordens befolkning. Innen helse, miljø og sikkerhet trengs nye løsninger. Som student hos oss kan du tilegne deg en plattform av kunnskap, ferdigheter og kompetanse i fagområder som er selve nøkkelen til å løse disse utfordringene. Du trenes i å omstille deg, å stadig skaffe deg ny kunnskap og å levere kvalitet. Dette har du med deg gjennom hele yrkeskarrieren.

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet har nylig lansert sin nye strategi, der man kan lese litt om hvilke trender og hvilke fagområder vi satser på fremover. I den forbindelse har vi også sett tilbake på historien, og det er ingen tvil om at våre kandidater har preget utviklingen av Norge og norsk industri. Både Kristian Birkeland, som stod bak etableringen av Norsk Hydro og Fridtjof Nansen hadde sitt virke ved vårt fakultet. Og, den fremragende biologen, Kristine Bonnevi, var Norges første kvinnelige professor. Vi er landets eldste og mest innovative universitet, og vi har ambisjoner om å være blant Europas ledende realfags- og teknologimiljøer innen forskning, utdanning og innovasjon.

Norge fikk i januar sin aller første digitaliseringsminister. Det er bra, og det sier noe om hvilken betydning digitalisering og IKT har fått i samfunnet. Her på UiO ligger vi frempå når det gjelder forskning og utdanning innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk, og vi er en av initiativtagerne til et nasjonalt konsortium på feltet NORA. Vi har tunge miljøer innen Data science, som er et eget fagfelt som kombinerer etablerte fag som matematikk, statistikk, dataanalyse og deres relaterte metoder.

Utvikling og verdiskaping skapes av nye teknologier og løsninger innen alt vi omgir oss med. For mange kan dette høres svevende og lite håndfast ut. Men vi kan peke på de helt konkrete eksemplene som nå skriver historie og som handler nettopp om digitalisering og nye nøkkelteknologier. Her på Universitetet har studenter og ansatte jobbet for å lage det som er blitt verdens største e-helsesystem basert på enkel, men smart, mobiltelefonteknologi. Flere av våre avgangselever har gjort pasienthverdagen til barn og eldre enklere ved å utvikle kommunikasjonsteknologier og våre fysikere har et stort internasjonalt rakettsamarbeid og har til nå skutt opp fire av ni raketter som skal gi verden helt essensiell informasjon om romværet. Ved hjelp av avansert statistikk skal våre matematikere forhindre store skipskatastrofer. Nøkkelen er kunnskap om programmering, maskinlære, kunstig intelligens og bunnsolid realfag.


Real karriere

Hvert år arrangerer studentene selv Real Karriere ved Universitetet i Oslo. Her kan våre 6000 studenter møte potensielle arbeidsplasser og bygge nettverk. Mange av våre studenter får gjennom dette nettverket også jobber underveis i studiene og gjerne sommerjobb. Fra høsten 2019 starter vi også en pilot med internship med utvalgte studieprogrammer og bedrifter fra næringslivet.

Er du student, nyutdannet eller på jakt etter våre gode kandidater? Kom til Realfagsbiblioteket og Vilhelm Bjerknes hus torsdag 7. februar mellom klokken 12 og 16.

Med en utdanning innen biologi, kjemi, informatikk, matematikk, astronomi, fysikk, farmasi, teknologisystemer eller geologi ligger verden for dine føtter. Mitt budskap til dagens studenter er å ta med deg din fagkompetanse sammen med den kreativiteten, de analytiske ferdighetene og den nysgjerrigheten du har fått med deg fra studietiden inn i jobb og videre karriere.

Næringslivet trenger din kompetanse. Både offentlig og privat sektor står og venter på deg.

En av de tingene vi virkelig trenger fremover er realfagslærere, og vi trenger mange nye dyktige realfagslærere i hele skoleløpet, fra grunnskolen til videregående. I dag er det stor mangel på kompetente lærere innen realfag. Nesten halvparten av matematikklærerne på ungdomstrinnet har under 60 studiepoeng i matte! Det er ikke bra! Her trengs det nye krefter!

Ingen av oss vet hvordan verden ser ut om 10 år, 30 år eller om 50 år. Det eneste vi vet er at den blir omskiftelig. Endringer og nyskapinger er kommet for å bli og de vil skje raskere enn før – ikke minst innen energi og teknologi, helse og klima. Dette er noen av vår tids største utfordringer. Alle piler peker på realfag og teknologi, det er de fagene som er nøkkelen til å løse fremtidens utfordringer.

Les om ulike karriereveier innen naturvitenskap, realfag og teknologi.
 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)