Artikkel

NORA har blitt større og ansetter medarbeidere

NORA-Screen-Dump

NORA har blitt større og ansetter medarbeidere

I fjor høst ble en  helt ny arena for samarbeid om utvikling av forskningsprosjekter innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk etablert. Denne arenaen fikk navnet NORA og du kan lese mer om NORA på nora.ai. NORA har også ambisjoner om å utvikle nye internasjonalt orienterte utdanninger.

NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium) er utvidet fra 7 til 9 medlemmer, og jeg vil med dette ønsker NORCE og Universitetet i Stavanger (UiS) hjertelig velkommen som nye medlemmer. De øvrige medlemmene er UiB, UiT, UiA, UiO, NMBU, OsloMet og Simula.

nora.ai inneholder foreløpig litt informasjon om NORA, samt lenker til noen relevante aktiviteter hos medlemsinstitusjonene. Det foregår mye interessant hos medlemmene, og det var fullt hus her på Blindern da vi arrangerte Innovasjonskonferansen 2019 – «Fra data til innsikt» – for et par uker siden. Mange av foredragene handlet om kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk, netopp det som NORA skal drive med. Om noen uker åpner CAIR ved Universitetet i Agder.

NORA har så langt bestått av planleggingsmøter og annonsering av aktiviteter hos NORAs medlemmer. Nå arbeider vi for å komme i full operasjon, og vi vil så raskt som mulig ansette folk. Foreløpig har vi lyst ut to stillinger der vi søker en fagperson som kan lede NORA og en person som blant annet skal ha ansvar for kommunikasjon. Dette er meget spennende jobber, så det er bare å søke.

Mer på Titan.uio.no:

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)