Artikkel

Den sjette November-konferansen

Sirius-adnanlatif
Adnan Latif presenterte forskningsresultater fra SIRIUS - vårt senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) ved Institutt for informatikk.

Den sjette November-konferansen

November-konferansen i Brasil arrangeres som seg hør og bør i november. Deltagelsen i år var rekordhøy og samarbeidet mellom forskere ved brasilianske og norske institusjoner begynner å virke, både i form av at nye forskningsresultater presenteres og at nye prosjekter defineres. Det var ikke slik da dette startet for 5 år siden.

Noen har registrert at jeg er i Brasil og at det ikke er første gang jeg er i Brasil i november. Jeg har akkurat deltatt på den den sjette November-konferansen som er et møte der forskere fra Brasil og Norge møtes. Dette skjedde første gang i 2013 og arrangementet i år, fem år senere, kunne fremvise nye resultater basert på samarbeid mellom forskere ved brasilianske og norske institusjoner. Videre ble nye prosjekter presentert og det er selvfølgelig store forventninger til hvem som får støtte av Norges forskningsråd og FINEP(«forskningsrådet» i Brasil) når de i april 2019 skal annonsere resultatene fra den siste brasiliansk-norske fellesutlysningen av forskningsmidler. Søknadsfristen har gått ut og Norges Forskningsråd og FINEP er i gang med søknadsbehandlingen.

generalkonsulen
Generalkonsul Sissel Hodne Steen var hjertelig tilstede under åpningen av November-konferansen, men her hadde hun tatt med med til "The Museum of Tomorrow" der jeg hadde gleden av å møte direktøren for dette meget interessante og spesielle museet. Forøvrig var dette et møte der jeg fikk anledning til å presentere planene for Klimahuset på Tøyen og på vegne av Naturhistoriske Museum og UiO invitere direktøren på Norgesbesøk.

Fra Norge deltok forskere fra NTNU, UiB, UiS, UiO, SINTEF, IFE og NORCE. Fra Brasil deltok forskere fra anslagvis 15 forskjellige universiteter og forskningsinstitusjoner. Selv om flertallet av deltagerne har vært og er fra forskningsinstitusjoner kommer det stadig flere deltagere fra norsk og brasiliansk næringsliv. Denne gangen hadde konferansen 160 deltagere og det har vært en jevn vekst i deltagelsen de siste årene.

Den sjette konferansen er gjennomført, men vi har fått støtte av Olje og Energi-departementet for å arrangere ytterlige to konferanser, henholdsvis i november 2019 og november 2020. Frem til i år har konferansen i all hovedsak handlet om forskningssamarbeid knyttet til petroleumsområdet i Brasil og Norge, men fremover skal også fornybar energi og fremtidens energisystemer være tema.  På disse områdene er det også et betydelig potensial og vi er i gang med planlegging av hvordan samarbeidet på disse områpdene skal bygges og styrkes.

Konferansen i år ble innledet av Taran Thune fra TIK-senteret som snakket om hvordan petroleumsindustrien i Norge har endret seg, spesilt over de siste årene. Teknologiske innovasjoner, men også nye og strengere krav til miljø og økt bevissthet knyttet til klima har vært sentrale drivere i denne endringen. Mer om dette kan du lese om i denne  boken av Taran Thune m.fl.

Tema for konferansens i år var

  • geovitenskap med vekt på sammenligning av geologiske prosesser i den nordlige og sydlige delen av Atlanterhavet.  
  • materialteknologi med vekt på utvikling av materialer og teknologi for bruk i tøffe omgivelser og på dypt hav
  • digitalisering og automatisering med vekt på håndtering og analyse av store datamengder
  • utbygging av store installasjoner på havbunnen
  • miljøaspekter knyttet til utvinning av petroleumsressurser
  • flyt av gasser og ulike væsker i rør og rørsystemer

Viktige norske støttespillere i utviklingen og arrangeringen av konferansen er Norges forskningsråd og Innovasjon Norge ved deres representanter i Brasil og ikke minst Generalkonsulen i Rio de Janeiro som sørger for at arrangementet går knirkefritt og at vi kan konsentrere oss om det faglige innholdet.

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)