Artikkel

UiO-forskere møter byråkrater

NFD
Fra venstre Morten Dæhlen (UiO), Cathrine Meland (NFD), Kristin Vinje (UiO), Arild Waaler (UiO) og Nils Christian Stenseth (UiO), Foto: Eva Michelsen Ekroll/UiO

UiO-forskere møter byråkrater

Mandag 22. oktober hadde vi besøk av 36 representanter fra forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), ledet av ekspedisjonssjef Cathrine Meland. Det var en stor glede å kunne vise frem noen av UiO: Realfag og teknologis fremste forskningsprosjekter og fakultetets strategi og prioriterte fagområder.

Avdelingen som besøkte oss i Abels utsikt denne mandagen, har ansvar for en stor del av departementets bevilgninger og forskningsfinansiering og støtte til våre gründere. Som ansvarlig for bevilgninger til blant annet Norges forskningsråd, Norsk Romsenter, Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning mener vi det er viktig at vi holder dem orientert om vår drift, prioriteringer og nyeste forskningsprosjekter. Det ble et godt møte mellom forskere og byråkrater!

Realfag og teknologi mot 2030

Det var derfor ikke tilfeldig at dekan Morten Dæhlen benyttet anledningen til en urpremiere på presentasjon av fakultetets nye strategi, som lanseres på nyåret 2019: Kunnskapsutvikling i en verden i endring. Her legger vi føringene for det som skal styrke oss ytterligere og gjøre oss til et nasjonalt og internasjonalt ledende universitetet innen realfag og teknologi innen 2030. De fire profilområdene som skal bygge videre på det arbeidet som er lagt ned og føre oss til nye høyder, er livsvitenskap, jord og rom, energi og materialer og ikke minst digitalisering og beregningsorientert naturvitenskap. Dette blir gjennomgående for de satsingene vi gjør innen forskning og utdanning.

Som sterke eksempler på dette i praksis inviterte vi med syv av våre fremste forskere og ledere til å fortelle om sitt arbeid med stor relevans for Nærings- og fiskeridepartementet.

Farmasi og solforskning

En av dem er Henrik Schultz, instituttleder ved Farmasøytisk institutt, som fortalte at han for seks år siden ble ansatt i jobben etter en lang karriere i industrien, nettopp for å styrke koblingen mellom farmasøytisk utdanning og forskning og næringsliv. Som et ledd i dette arbeidet kunne de høsten 2016 signere en omfattende avtale med det nordiske legemiddelfirmaet AstraZeneca innen diabetes 2 og sykelig overvekt. Avtalen har blant annet sikret to innovasjonsstipendiater som får førsteklasses utdanning mellom klinikk, akademia og industri, og forskningsgruppen er nå godt i gang i søken på nye svar og behandling.

Les mer om farmasisamarbeidet: – Et godt eksempel på hvordan grunnforskning og industrien sammen kan skape innovasjon

Vi fikk også møte professor Mats Carlsson, som leder det prestisjefylte senteret RoCS (Rosseland Centre for Solar Physics), som er et nyopprettet SFF (Senter for fremragende forskning) i regi av Forskningsrådet – med et budsjett på 170 millioner over ti år. Dagen etter besøket fra NFD ble det kjent at solfysikkgruppen ved UiO, som Mats Carlsson leder, er ett av fire europeiske  toppforskningsmiljøer som nå får 105 millioner friske EU-kroner for å avsløre flere av solas mange mysterier. STRÅLENDE! Prosjektet har fått navnet WHOLE SUN, og ved utvikling av smartere 3D-modeller vil forskerne tilegne seg kunnskap om vår viktigste stjerne.

Les mer om prosjektet: Toppforskere angriper sola fra alle kanter

Oslofjord-Skagerak

Nestor og fakultetsprofessor Nils Christian Stenseth fortalte om en av våre store kommende satsinger, nemlig Oslofjord-Skagerak-prosjektet. En kunnskapsbasert og trygg forvaltning av Norges og Nordens viktigste fjordområde, hvor svært mange er avhengig av et friskt farvann og liv – og ikke minst fordi dette er vår port mot Nordsjøen, de britiske øyer og EU.

Sunniva Siem
Sunniva Siem viser oss syklotronen. Foto: Kristin Vinje/UiO

I disse planene ligger det en fornyelse av UiOs forskningsfartøy Trygve Braarud, som innen de nærmeste årene må skiftes ut. Da skal vi bygge et fremtidsrettet og elektrifisert fartøy som kan drive storstilt forskningstokter for universiteter og næringsliv og utdanne fremtidenes forskere innen marin biologi, geologi, informatikk, fysikk med mer.

Et besøk hos Syklotronen

Besøket ble avsluttet med en tur til Syklotronen, UiOs egen partikkelakselerator. Der møtte vi professor Sunniva Siem, som forsker på atomkjerner. En av de tingene Sunniva Siem er opptatt av, er å bruke radioaktive isotoper til å utvikle nye metoder for å diagnostisere og behandle kreft på en mest mulig skånsom måte. I kjelleren på Fysisk institutt kan hun utvikle nye mer kostnadseffektive og mye mer miljøvennlig produksjonsmetoder, som vil føre til økt tilgjengelighet av medisinske isotoper. Dette vil etterhvert føre til et bedre helsevesen med mer presis og billigere tilgang på radionuklide diagnoseverktøy.

Har du ikke hørt om syklotroner før? Her kan du lære:

Syklotronen
Syklotronen på Fysisk instititutt. Foto: Kristin Vinje/UiO

Det var en glede for oss å vise frem våre aktiviteter, og det er nyttig for oss å presentere hva vi holder på med til de myndighetene som faktisk forvalter mange av de ressursene vi får. Jeg håper også at Nærings- og fiskeridepartementet fikk en god dose med faglig påfyll og nye impulser fra UiO som kun ligger noen trikkestopp unna.

Ønsker din arbeidsplass å se nærmere på og lære mer om hva vi gjør på Universitetet i Oslo, er dere hjertelig velkommen til å ta kontakt – vi viser gjerne frem hvordan vi bygger kunnskap og ny viten i en verden i endring som stiller nye krav til løsninger på fremtidens utfordringer.

Mer på Titan.uio.no:

Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)