Artikkel

GEO-onsdag: Tørke

GEO-onsdag: Tørke

Ekstremsommeren 2018 er en viktig påminnelse om de alvorlige konsekvensene tørke kan medføre, selv på våre breddegrader. Hydrolog Lena Merete Tallaksen ser på årsakene til tørke, og hvordan tørke forplanter seg i det hydrologiske kretsløp og gir opphav til et bredt spekter av konsekvenser.

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)