Artikkel

Realister uten grenser

Strategiseminar på Tøyen
Det var hyggelig å ønske velkommen til strategiseminar på Tøyen hovedgård. Fra venstre Morten Dæhlen, Kristin Vinje og sjefen for Helse Sør-Øst Cathrine Lofthus.

Realister uten grenser

Det ble gode innspill og spenstige diskusjoner da vi samlet representanter fra næringsliv og offentlig sektor til strategiseminar for realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo. De skarpe skråblikkene vi fikk utenfra blir veldig nyttige når vi i månedene som kommer skal ferdigstille den endelige strategien.


En og en kom de strømmende fra fjern og nær til Tøyen hovedgård – en perle av en bygning omgitt av vakre Botanisk hage. Vi hadde invitert 45 av våre nære samarbeidspartnere og støttespillere til å utfordre oss på hva vi skal være og hva vi vil. En stor takk til alle som kom og gav oss kritikk og konstruktive innspill til vårt pågående arbeid med ny strategi for Det matematisk- naturvitenskaplige fakultet, som foreløpig har tittelen ”Kunnskapsutvikling for en verden i endring” med undertittelen ”Realfag og teknologi mot 2030” som mer en antyder at vi ser minst 10 år frem i tid.
 

Vi skal være blant Europas ledende universitetsmiljøer innen realfag og teknologi

En involverende strategiprosess

Etter flere runder og utgaver av strategien, basert på interne innspill fra våre egne institutter, ulike utvalg og medarbeidere det siste året, var turen nå kommet til å få et skarp skråblikk fra folk som ser oss fra utsiden. På seminaret på Tøyen hovedgård var vi spesielt opptatt av å høre fra våre viktige samarbeidspartnere fra bedrifter og enheter i offentlig sektor.

Strategiseminar på Tøyen
En av innlederne var konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv.
Foto, Bjarne Røsjø/UiO

Vi skal være blant Europas ledende universitetsmiljøer innen realfag og teknologi. Gjennom grunnleggende langsiktig forskning utvikler vi ny kunnskap, vi utdanner kunnskapsrike kandidater som er attraktive på arbeidsmarkedet, og vi arbeider systematisk med at ny og eksisterende kunnskap skal bli tatt i bruk. Bærekraft, dannelse, digitalisering og konvergens skal være bærende elementer i strategien, men hva betyr dette? Vi fikk mange gode innspill i tillegg til det vi selv la frem. Vår nye strategi må være ambisiøs, uredd og tydelig! Kanskje også grenseløs?

Våre gjester tok opp en rekke tema, men det var kanskje vårt konkurransefortrinn og vår posisjon i samfunnet som ble hovedtema denne kvelden. Som landets sterkeste miljø innen realfag og teknologi må vi våge å sette oss konkrete og sterke mål. Vi må også utvikle en strategi som kommuniserer godt, både internt og eksternt. Hva er det som skiller realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo (UiO) fra andre miljøer, og hva er det som skal til for at UiO blir et foretrukket valg innen utdanning, forskning, formidling og innovasjon? Hva skal til for at våre kandidater skal lykkes faglig og profesjonelt, det vil si; bli attraktive på arbeidsmarkedet!
 

UiO rangerer høyt på realfag og teknologi

Ulike rangeringer viser at UiO er nær toppen i Europa innen forskning, utdanning og innovasjon. Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet er i dette bildet en viktig bidragsyter. Samme dag som vi var samlet på Tøyen hovedgård ble det offentliggjort at Universitetet i Oslo er en av de 50 raskest voksende stjernene i verden innen naturvitenskap. Med 31. plass til UiO, er det kun Max Planck Society i Tyskland som er bedre i Europa på denne rangeringen. At vi har fått tildelt hele 17 av de totalt 44 sentrene som Norges forskningsråd deler ut til de fremste vitenskapelige miljøene i Norge (Senter for fremragende forskning, SSF) siden oppstarten i 2003 trekkes også frem som en av grunnene til UiOs høye plassering. Fire av disse er innen geofag og klimaforskning. Det har videre vært en dobling av den vitenskapelig produksjon innen disse fagområdene de siste årene. Våre gjester på Tøyen mente at Universitetet i Oslo gjerne kunne rette ryggen enda noen hakk og bruke anledningen til å sette oss noen ekstra djerve mål for de neste 10 årene.

Strategiseminar på Tøyen
Gode samtaler og dyp konsentrasjon. Her seriegrunder og UiO-alumni Alf Bjørseth. Foto, Bjarne Røsjø/UiO

Vi har høye ambisjoner

Vi sitter igjen med et inntrykk av at vi kan tillate oss å ha høye ambisjoner. Men kanskje det som gjorde aller mest inntrykk etter denne flotte kvelden på Tøyen er at vi har mange og gode støttespillere som vil oss vel, som er villige til å utfordre oss og ikke minst bidra til at vi lykkes. For oss var dette en staselig kveld som minnet oss om viktigheten av å bygge samarbeid med aktører fra næringsliv og offentlig sektor. I så måte ble dette seminaret på Tøyen hovedgård viktig i seg selv, men dette samspillet må også være gjennomgående i vår strategi. Vi vil derfor bruke alle verdifulle innspill videre i prosessen frem mot ferdigstillelse og lansering av strategien, som mest sannsynlig vil skje litt ut på nyåret i 2019.

Vi skal være de beste realistene, og vi skal være med på å flytte grenser. Våre studenter står sentralt i dette arbeidet, men for at de skal være det må vi ta vare på det som er vårt viktigste fortrinn; vårt forsprang ligger nemlig i forskningen!

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)