Artikkel

BIO-torsdag: Artsbestemmelse i soppslekten Helvella - hvorfor og hvordan?

BIO-torsdag: Artsbestemmelse i soppslekten Helvella - hvorfor og hvordan?

Foredrag ved Inger Skrede, seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi.

Soppslekten Helvella (i Klasse Ascomycota – sekksporesopper, Orden Pezizales, Familie Helvellaceae) er vidt utbredt og artsrik, med vakre fruktlegemer som oppviser stor variasjon. Gjennom de siste 200 årene er de blitt behørig undersøkt og beskrevet, men artsfastsettelsen har vært gjenstand for diskusjon og endringer. Inger Skrede vil vise oss hvordan hun og kollegaer ved Evogene, Institutt for biovitenskap har brukt molekylære teknikker for å undersøke slektskapet mellom beskrevne så vel som nye arter. Resultatet har blitt en bedre forståelse av hvordan arter kan og bør avgrenses, både i denne soppslekten og i soppslekter i sin alminnelighet.

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)