Artikkel

Forskere på frierferd til næringslivet

Dekaner matnat

Forskere på frierferd til næringslivet

Etter ti år med Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er ordningen nå evaluert. Hovedkonklusjonen er klar: SFI er et viktig virkemiddel, som bidrar til forskning av god kvalitet og av stor betydning for norsk næringsliv. Men SFI-ordningen kan bli bedre, særlig med tanke på sterkere engasjement fra næringslivets side og mer innsikt i innovasjonsprosesser fra akademia. Nå skal vi samle krefter og forberede oss til neste utlysning; Det matematisk- naturvitenskapelige fakultetet skal på banen! 

Innovasjonsarbeidet ved MN

Ved Det matematisk- naturvitenskapelig fakultetet (MN) har vi god erfaring med de SFI-sentrene vi har vært med i, både som leder og deltaker. Våre ansatte brenner for forskningen! For mange er det en ekstra tilfredsstillelse å arbeide med relevante problemstillinger for å løse morgendagens problemer eller når forskningen har et stort potensial for verdiskaping. De fleste av oss vil jo gjerne at kunnskapen skal tas i bruk! SFI-ordningen gir både oss og næringslivet mulighet til å utvikle større gjensidig forståelse for hverandres virksomhet og setter oss i bedre stand til sterk og god samhandling. 

Innovasjonsarbeidet ved MN er omfattende, og vi har høye ambisjoner om å styrke det ytterligere. Brorparten av det direkte innovasjonsbidraget innen realfag og teknologi foregår i prosjekter med eksterne bedrifter og enheter. I de siste årene har vi deltatt i prosjekter med anslagvis 200 ulike aktører. Det er både givende og utfordrende. De største prosjektene er nettopp gjennom deltagelse i SFI. Per i dag er vi vertskap for Centre for Scalable Data Access (SIRIUS), se faktaboks. I tillegg er vi deltagere i fire øvrige sentre.

innovasjon

Ved MN har vi satt av dedikerte ressurser for å styrke fakultetets innovasjonsevne og vekselvirkninger med næringslivet. Vi har etablert flere innovasjonsklynger for å styrke samarbeidet med sentrale næringslivsaktører. Disse klyngene inngår i en større innovasjonssatsing, der tilsammen 30 stipendiater jobber med innovasjon i tett samarbeid med næringslivet eller med oppstart av nye bedrifter. Vi har mye å være stolte av, og det er kanskje ikke så mange som vet at Universitetet i Oslo (UiO) regnes som et av de mest innovative universitetene i Europa! UiO var det eneste norske universitetet på listen over de mest innovative universitetene som stod som nr 47 på Thomson Reuters liste i 2016. Vi ligger også høyt oppe på Shanghai Ranking of world Universities, i 2017 er UiO rangert som nr. 1 i Norge og 62 på verdensbasis.

8 milliarder kroner til forskningsdrevet innovasjon

Fra oppstart av de første sentrene i 2007 og fram til i dag har sentrene til sammen fått 2,3 milliarder statlige kroner. Pengene kommer fra Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet fordelt på 38 sentre. I tillegg er ytterligere én milliard satt av til de 24 nåværende sentrene i årene fram til 2023. Sammen med det sentrenes partnere selv legger i potten, blir budsjettene på mellom sju og åtte milliarder kroner. Totalt har ordningen involvert over 500 aktører. 70 prosent av disse er bedrifter.

Evalueringsrapporten peker på at SFI-ordningen er kommet for å bli. Hovedkonklusjonen i evalueringsrapporten, ifølge Forskningsrådet, er at SFI-ordningen har lyktes godt med kompetansebygging og forskerrekruttering på områder av stor betydning for norsk næringsliv. Bedriftene er svært fornøyde, men evalueringen peker på at SFIene bør videreutvikles for mer innovasjon og internasjonalisering, og på potensialene knyttet til omstilling og digitalisering. Resultatene så langt viser at balansen mellom forskning og innovasjon ikke er tilstrekkelig, og en av utfordringene er at forskernes innovasjonskompetanse dessverre er for lav. 

Rapporten avslører også at bedriftspartnere ikke i tilstrekkelig grad er aktive i de forskningsbaserte aktivitetene. Det forteller oss at skillet mellom akademia og næringslivet fortsatt er betydelig, men her er det stort potensiale. De private sektordeltakere melder likevel tilbake at SFI-ordningen bidrar til økt tilgang på personell og kunnskap fra forskingsinstitusjonene. 

Ny utlysning gir nye muligheter

Nå går det mot ny utlysning av SFI, og her skal MN være med! Mens Forskningsrådet jobber med å justere og optimalisere ordningen i lys av anbefalingene fra evalueringsrapporten skal vi rette blikket mot nye samfunnsutfordringer som vi kan løse sammen med norsk og internasjonalt næringsliv. Ifølge det vi hører vil utlysningen være klar på slutten av året eller en gang tidlig på nyåret i 2019. 

Selv om vi har et godt og tett næringslivssamarbeid ved MN ønsker vi å øke innsatsen. Det er fordi vi mener vi har mye å bidra med og vi tror vi blir bedre av å samhandle med samfunnet rundt oss. Derfor jobber vi målrettet med å etablere mer strategisk samarbeid med utvalgte aktører. Gjennom gode partnerskap med flere store norske aktører vil vi kunne bidra med vår forskningsbaserte kunnskap, innovative løsninger og tettere kontakt med våre studenter.

Vi håper derfor at våre forskergrupper vil mobilisere og se mulighetene som nye SFI gir. I løpet av våren 2018 vil vi på fakultetet bistå forskerne i å rigge for nye søknader i samarbeid med offentlig og privat sektor. Vi vil bidra til å nå målsettingen om å utløse og støtte omstillingsprosesser i norsk næringsliv.

Sirius

Ved vårt eget Sirius-senter samarbeider vi med ledende bedrifter i hele verdikjeden av olje- og gass-bransjen. Partnere som Statoil, DNV-GL, Evry, IBM og SAP er med for å sikre bransjens tilgang og muligheter for å bruke de enorme mengdene data som genereres i prosjekter og daglig drift. Med big data og økt digitalisering øker behovet for skalerbar datatilgang.

Se Sirius' årsrapport for 2017

Gode eksempler fra realfag og teknologi

Vi har mange gode eksempler på forskergrupper som lykkes. Vi må samle erfaringene og dele med hverandre! Ved vårt eget Sirius-senter samarbeider vi med ledende bedrifter i hele verdikjeden av olje- og gass-bransjen. I et av de andre sentrene, «Big Insight», utvikler vi analytiske metoder som skal gjøre big data til big insight. Våre kjemikere jobber tett sammen med forskere ved NTNU og norsk kjemisk industri for å utvikle en sterk fremtidig kunnskapsbase som kan bidra til å sikre arbeidsplasser samt redusere energiforbruket og skadelige utslipp til miljøet.

Vi vet at strategisk arbeid med forskning og innovasjon gir resultater. Derfor jobber vi systematisk med å forbedre oss hele tiden. Vi har internasjonale ambisjoner, samtidig har vi som mål å være den foretrukne partneren for norsk næringsliv og offentlig sektor innen realfag og teknologi. Vi tror det vil styrke både vår egen institusjon og vår mulighet til å bidra til verdiskaping i samfunnet.

For små og store forskningsnyheter i realfag og teknologi: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt

Mer på Titan.uio.no:

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)