Artikkel

BIO-torsdag: Hvordan lagres langtidsminner?

BIO-torsdag: Hvordan lagres langtidsminner?

Vår evne til å bevare minner over lang tid og gjerne livet ut er en grunnleggende egenskap, men det har vært et mysterium hvordan dette er mulig. Flere hypoteser har vært lansert for hvordan minner lagres over tid, og til nå har de fleste studier fokusert på hva som skjer inne i nervecellene.

Ved Centre for Integrative Neuroplasticity (CINPLA) har det nå blitt påvist at strukturer på utsiden av hjernecellene er avgjørende for langtidsminner. Strukturen heter perinevrale nett og er en spesialisert form for ekstracellulær matriks som kun finnes i det sentrale nervesystemet, og som pakker rundt nervecellene. Når perinevrale nett brytes ned forsvinner langtidsminnene.

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)