Artikkel

Livsvitenskap i og utenfor livsvitenskapsbygget

illustrasjon av bygning
Livsvitenskapsbygget skal stå klart i 2024. Illustrasjon: Ratio arkitekter as/MIR.

Livsvitenskap i og utenfor livsvitenskapsbygget

Livsvitenskap er UiOs største satsing. Fire av åtte fakultet har livsvitenskap som sin kjernevirksomhet, det er etablert en omfattende strategisk satsing ved UiO:Livsvitenskap, og Livsvitenskapsbygget blir fra 2024 Norges største forskningsbygg.

Livsvitenskapsbygget blir et kjempeløft for forskning, utdanning og innovasjonsaktiviteter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Samtidig skal svært mye av kjerneaktivitetene innen livsvitenskap foregå utenfor bygget. Fakultetet initierer nå et arbeid med å utvikle en samlet prioritering av tematiske områder innen livsvitenskap, på tvers av institutter og uavhengig av lokasjon på campus. Arbeidet starter lokalt ved institutt for biovitenskap, farmasøytisk institutt og kjemisk institutt, og skal bygge på det faglige utviklingsarbeidet fra i fjor høst. Vi vil knytte arbeidet tett opp til den strategiske prosessen som allerede er iverksatt ved institutt for biovitenskap og den pågående utarbeidelsen av et veikart for forskningsinfrastruktur ved UiO.

I løpet av desember skal fakultetet levere en plan til UiO for realisering av tematiske områder gjennom egne prioriteringer, og som en del av dette tydeliggjøre hvilke tematiske områder som kan få plass i livsvitenskapsbygget. UiO:Livsvitenskap skal bidra ved å sørge for en god kobling mot tilsvarende prosesser ved det medisinske- og det odontologiske fakultet. 

På nyåret 2020 skal innspillene fra de tre fakultetene koordineres, og en rapport med anbefalte tematiske områder knyttet til livsvitenskapsbygget skal leveres universitetsledelsen i mars. Rapporten blir viktig blant annet for å få på plass den endelige kabalen knyttet hvem som skal flytte til nybygget. 

Like viktig er det for UiO å kunne synliggjøre den strategiske betydningen nybygget og livsvitenskapssatsingen har for forskning og utdanning som grunnlag for å løse de store samfunnsutfordringene innen områder som helse, klima og miljø, og for næringsutvikling innen områder som bioteknologi, medisinsk teknologi, legemiddelutvikling og diagnostikk. De tematiske områdene vil danne grunnlag for prioriteringer og legge til rette for god kommunikasjon med omverdenen. De skal omfatte hele livsvitenskapsfeltet, og inkludere arbeidet som vil foregå i og utenfor livsvitenskapsbygget.

Kategori: 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)