Artikkel

Kommunikasjon som en del av forskerutdanningen

MNKOM

Kommunikasjon som en del av forskerutdanningen

Det er ikke en nyhet at en forskerutdanning inneholder skolering og trening i forskningsformidling og kommunikasjon, men verden er i endring! Til høsten starter vi derfor et nytt emne i forskningskommunikasjon for doktorgradskandidater.

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet satser vi mye på å integrere generiske ferdigheter i utdanningene vi tilbyr. Vi legger for eksempel stor vekt på at studentene skal få digital skolering som en naturlig del av alle fagene innen naturvitenskap og teknologi, og fra høsten har vi et nytt opplegg der naturvitere og teknologer tilbys praksisplass hos bedrifter og enheter i offentlig sektor. 

Vi vet også at arbeidsgivere etterspør kandidater som kan kommunisere kompleks utfordringer, herunder forskning i fronten av den globale  kunnskapsutviklingen. Målet med det nye emnet Communicating Science (MNKOM9010) er å gi kandidatene allsidige teknikker og erfaring fra forskningskommunikasjon, samtidig som de lærer å bruke erfaringene fra forskning og kritisk tenking for å løse varierte kommunikasjonsoppgaver.

I emnet skal kandidatene lære å analysere, diskutere og produsere ulike former for forskningskommunikasjon. Kandidatene får trening i ulike sjangre, slik som å skrive forskningsartikler, holde presentasjoner, formidle populærvitenskap og bruke visuelle virkemidler. Kommunikasjonsemnene (på alle utdanningsnivåer - bachelor, master og PhD) skal sette kandidatene i stand til å løse varierte kommunikasjonsutfordringer.

Undervisningen baserer seg på prosessorientert skriving, og er utviklet i tråd med fakultets satsing på forskningsbasert undervisning med aktiv læring og de pedagogiske prinsippene som ligger til grunn for skriveveiledning på Akademisk skrivesenter. Emnet inkluderer både aktive læringsmetoder og arbeidsmetoder fra designfagene, som sammen legger til rette for at kandidatene skal analysere, diskutere, skrive og gi tilbakemelding til hverandre på en god måte. Emnet for doktorgrasstudenter undervises på engelsk, og foregår som intensivundervisning over to uker i slutten av november.

Kommunikasjonstrening tilbys også til våre bachelor- og masterstudenter. Tirsdag 4. juni hadde studentene på bachelor- og masternivå foredragsstafett på Kulturhuset i Oslo, hvor det var fullt hus. I stedet for muntlig eksamen hadde de fire minutters engasjerende presentasjoner om spennende temaer innen realfag og teknologi.

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)