Artikkel

Årets nyheter gjør det meget bra

Robotikk, studenter, Jim Tørresen
Studenter og veiledere på et av våre robotikk-laboratorier. Bruk bildet.

Årets nyheter gjør det meget bra
Mange vil studere realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo

Til høsten starter vi tre nye studieprogrammer som alle har fått svært mange søkere. Disse er Honours-programmet sammen med Det humanistiske fakultet, en ny årsenhet i informatikk og en ny master i fornybare energisystemer. Søkningen til de øvrige bachelor- og masterprogrammene holder et godt høyt nivå med et snitt på godt over 2 førstevalgsøkere pr. studieplass.

Honours-programmet

Med hele 6,4 (humaniora) og 7,3 (realfag og teknologi) førstevalgsøkere har Honours-programmet fått en meget god start. Honours-programmet kombinerer disiplinkunnskap og tverrfaglighet med et tillegg på tvers av de humanistiske og naturvitenskapelige fagene. Vi har valgt kunstig intelligens som tema for det første kullet som starter høsten 2019. Vi gleder oss til samarbeidet med Det humanistiske fakultet i utdaaningen av disse studentene.

Årsenhet informatikk

Vår nye årsenhet i informatikk har også blitt et særdeles populær studium med hele 7,6 førstevalgsøkere per studieplass. Dette er helt nye studieplasser innen informatikk. I tillegg til årstudiet er søkningen til alle informatikk-programmene god. Blant disse programmene får Informatikk; digital økonomi og ledelse (DigØk) fortsatt mange søker per studieplass.

Master i fornybare energisystemer

Fakultetet har nesten tre førstevalgsøker per studieplass til våre masterprogrammer. Dette er ”all time high” for andre året på rad og det er særlig gledelig at vårt nye program innen fornybare energisystemer har fått veldig mange søkere. Mye tyder på at unge studerende har merket seg den høye kvaliteten på våre masterstudier i hele bredden av matematiske fag, naturvitenskap og teknologi.

Mange vil studere realfag og teknologi ved UiO

Etter flere år med stor vekst i antall søkere per studieplass i perioden 2012 til 2017 har antall søkere per studieplass stabilisert seg på et godt høyt nivå de siste to årene. Dette kan vi være godt fornøyd med, ikke minst fordi vi både har innført strengere opptakskrav og har økt antall studieplasser de siste årene. Vi har vært særlig spente på hvordan R2-kravet i biovitenskap ville slå ut. Vi har ikke fasiten enda, men det er grunn til å uttrykke en viss optimisme da søkertallene er betydelige bedre enn forventet. (R2 betyr full fordypning matematikk fra videregående skole.) Les min kommentar til fjorårets søkertall her.

Er du interessert i forskningsnyheter om realfag og teknologi: Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)