Artikkel

Godt nytt år med nye studietilbud!

Godt nytt år med nye studietilbud!

Til høsten lanserer fakultetet tre nye studietilbud: Honours-programmet i samarbeid med det Humanistiske fakultet, master i Fornybare energisystemer ved Institutt for teknologisystemer og årsenhet i informatikk.

Dette er viktige bidrag i realiseringen av vår kommende strategi, som blant annet sier at: 

«Utdanningene ved fakultetet skal tiltrekke seg de mest faglig motiverte studentene på alle nivåer. Vi skal bidra til at hele fagområdet blir tilgjengelig for et mangfold av studenter, samtidig som det gis et særskilt tilbud til studenter med særlig høy læringsevne. Fakultetet skal tiltrekke seg studenter som vil dyrke sitt talent og søke sine mål i et engasjerende læringsmiljø».

Honours-programmet

Honours-programmet
Honours-programmet, av UiO/Hans Fredrik Asbjørnsen

 

 

 

 

 

 

Det tverrfaglige Honours-programmet er første i sitt slag i Norge, spesielt innrettet mot faglig motiverte studenter med høy læringsevne og arbeidskapasitet. I samarbeid med HF har vi utviklet et bachelorprogram på 210 studiepoeng (mot normalt 180) der 10 søkere skal tas opp til studieretning Humaniora med fordypning innen filosofi, lingvistikk eller musikkvitenskap, og 10 skal tas opp til studieretning Realfag med fordypning innen fysikk og astronomi eller matematikk med informatikk. I tillegg til fordypningsfagene skal studentene ta felles honours-emner på totalt 30 studiepoeng. Fra høsten 2019 er honours-temaet kunstig intelligens. Studentene skal sette seg inn i data science, modellering og vitenskapelige metoder fra de ulike fagområdene, og delta i et forskningsprosjekt som også gir dem kompetansen innen rapportering og kommunikasjon.

Fra 2020 håper vi på å utvide opptaksrammen til 20 studenter innen hver av de to studieretningene, utvide det realfaglige fordypningstilbudet samt å inkludere samfunnsvitenskap som ny studieretning. Som min HF-kollega og jeg skrev i Khrono før jul: Tiden er inne for studietilbud til spesielt motiverte og talentfulle studenter!

To-årig master i Fornybare energisystemer

master i fornybare energisystemer

 

 

 

 

 

 

Det er svært gledelig at vårt yngste institutt - Institutt for teknologisystemer - (fra 2017) nå etablerer eget masterprogram - master i Fornybare energisystemer! Programmet har fokus på bruken av fornybare energisystemer i samfunnet, og er spesielt egnet for studenter som ønsker jobb innen energisektoren. Hvordan energi distribueres, genereres, kontrolleres og reguleres blir sentrale områder, og instituttet samarbeider tett med de nærliggende forskningsinstituttene på Kjeller om undervisningen: Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Institutt for energiteknikk (IFE), Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Akershus Energipark. Den gode koblingen til næringsliv og industri vil gi studentene et studietilbud med unikt bredde- og systemperspektiv!

Årsenhet i Informatikk

studenter
Foto: UiO/Hans Fredrik Asbjørnsen

 

 

 

 

 

 

Årsenheten i Informatikk er et etterspurt, nytt tilbud til kandidater som ønsker ekstra kompetanse i informatikk eller en bredere forståelse for faget, men som ikke ønsker å ta et helt bachelorprogram. Årsenheten vil være et godt supplement til kandidater som ønsker å styrke sin mulighet på arbeidsmarkedet, med innføring i programmering og informatikk og mange valgmuligheter i oppbyggingen. Vi har store forventninger til dette tilbudet fra Institutt for informatikk (IFI)!

Takk!

Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt og bidrar til disse nye studietilbudene: Vitenskapelige og administrativt ansatte ved våre institutter og fakultetsadministrasjonen, og våre gode kollegaer på HF og eksterne samarbeidspartnere! Utvikling og nyetablering av studietilbud er krevende, men en forutsetning for at vi skal oppfylle fakultetsstrategiens høye ambisjoner:

«Utdanningene skal holde et høyt internasjonalt nivå og være tett koblet til forskning, både faglig og pedagogisk».

Kategori: 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)