Artikkel

MASTER ELLER PHD VED ET AV VERDENS LEDENDE UNIVERSITETER?

Studenter, UiO

MASTER ELLER PHD VED ET AV VERDENS LEDENDE UNIVERSITETER?

Høres dette spennende ut? Nå har du muligheten til å søke stipend fra Aker Scholarship. Aker Scholarship er et stipend for deg som ønsker å reise ut for å ta en Master eller PhD ved et av verdens ledende universiteter. Stipendet ønsker søkere fra alle fagfelt, og kvinnelige studenter oppfordres spesielt til å søke. 

Aker Scholarship

Aker Scholarship deles ut av stiftelsen Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkkes allmennyttige stiftelse for utdanning. Stiftelsen er finansiert med gaver fra TRG AS, et familieselskap eiet av familien Røkke. TRG AS eier 68 prosent av aksjene i Aker ASA. Styret i stiftelsen beslutter tildelinger av Aker Scholarship.

Kort om stipendordningen

Aker Scholarship støtter master- og doktorgrader innenfor alle fagfelt ved ni av verdens ledende universiteter: Harvard, Caltech, MIT, Stanford, University of Pennsylvania, Oxford, Cambridge, Imperial College London og National University of Singapore (NUS). Som Aker Scholar får du finansiering som supplerer andre støtteordninger. Du vil normalt ikke pådra deg studielån under oppholdet. Du vil også få viktig bistand i søknadsprosessene til universitetene som ofte kan være kompliserte.

Aker Scholarship tildeles studenter som er faglig sterke og som har et ønske om å bidra i samfunnet. Det er ingen forpliktelser overfor Aker, og det stilles heller ingen krav til hva du skal jobbe med etter studiet.

Jostein fra UiO til Oxford med Aker Scholarship i ryggen

En av de som har fått stipend fra Universitetet i Oslo er Jostein. Han fikk gjennom Aker Scholarship tilbud om å gjøre prosjektet hos en gruppe ved Universitetet i Oxford som forsket på anestesi og bevissthet, en sjanse jeg ikke kunne takke nei til!Her kan du lese om Jostein fra UiO som forteller at han allerede i ungdomstiden fattet interesse for eksistensialfilosofi – de store spørsmålene om vår eksistens, fri vilje og bevissthet. Som tema for studiene ble filosofi litt for abstrakt, så da han skulle begynne å studere falt valget på psykologi ved UiO som en mer konkret innfallsvinkel til denne typen spørsmål. I løpet av studiet ble han stadig mer opptatt av hvordan hjernen underligger hele vår person, inkludert vår subjektive opplevelse av verden.

Nye muligheter - søknadsfrist 23. september

Hvis du synes dette høres ut som en spennende mulighet har du nå sjansen til å søke. Fristen er 23. september, og det er bare å  sjekke mulighetene på Aker Scholarship sine nettsider. De har også en egen facebook, sjekk her.

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)