Artikkel

Realfag- og teknologijenter for framtida

Ifi-studenter

Realfag- og teknologijenter for framtida

Teknologien utvikler seg i et rivende tempo og MN-fakultetet er en viktig bidragsyter gjennom vår forskning og vårt utdanningstilbud. Det er imidlertid et paradoks at det hovedsakelig er menn som utvikler teknologi, programmerer, automatiserer og digitaliserer systemene vi alle bruker daglig. I utviklingen av ny teknologi må jentene med!

UiO har derfor i samarbeid med NHO, Barne- og likestillingsdepartementet og andre norske læresteder satsingen Jenter og teknologi. Jenter mellom 18 og 30 år som brenner for teknologi kan nå vinne en ukes tur i oktober til NASAs hovedkvarter i Houston, USA, for å bli inspirert og motivert til å ta fatt på alle oppgavene vi har foran oss.

Jeg oppfordrer våre kvinnelige studenter til å søke! Deltagerne vil senere fungere som viktige rollemodeller for ungdomsskolejenter som de skal besøke - for å vise dem at jenter både kan, vil og bør.

Husk at søknadsfristen er allerede 31. august!

Kategori: 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)