Artikkel

Ny samarbeidsavtale mellom TechnipFMC og Universitetet i Oslo

TechnipFMC

Ny samarbeidsavtale mellom TechnipFMC og Universitetet i Oslo

Denne uken signerte Universitetet i Oslo og TechnipFMC en samarbeidsavtale som betyr nok en tung industriell aktør inn i det store forskningsprosjektet SIRIUS ved UiO. TechnipFMC er Norges største oljeserviceselskap med over 37 000 ansatte på verdensbasis. I Norge har Ann-Christin Andersen fått det globale ansvaret for selskapets satsing på digital transformasjon. Nå vil hun inn i samarbeidet med UiO for å sikre seg tilgang til forskningsfronten innen håndtering av store datamengder.

TechnipFMC har ca 3 000 ansatte i Norge og har vært en ledende aktør i olje- og gassbransjen i over 40 år. De har blant annet vært med på mange store feltutviklingsprosjekter i Norge, deriblant Åsgard, Ekofisk, Snorre og Statfjord.

Nå ønsker de å samarbeide med UiO om utvikling av digitale løsninger for olje- og gassbransjen. Det handler om å kunne frigjøre kapasitet og samhandle bedre i en bransje hvor den teknologiske utviklingen går svært raskt. De ønsker å være i front av teknologiutviklingen for å kunne utvikle smarte, digitale løsninger som forbedrer utnyttelsen av de enorme datamengdene som genereres i olje- og gassektoren.

Målet er å sørge for bedre datatilgang i olje- og gassindustrien

UiO er vertskap for SIRIUS, som er ett av 17 sentre for forskningsdrevet innovasjon, SFI. I SIRIUS, Centre for Scalable Data Access, jobber vi med langsiktige forskningsprosjekter for olje- og gassnæringen, der målet er å forbedre prosesser og rutiner for leting, drift og vedlikehold. Målet er å sørge for bedre og mer effektiv datatilgang for de som skal ta beslutninger. Det er enorme mengder med data i olje- og gassindustrien, alt fra teknisk dokumentasjon om utstyr, til tilbud, søknader, sensordata og rene olje- og gassrelaterte data. Å samkjøre datagrunnlaget på en bedre måte vil kunne gi betydelige kostnadsreduksjoner.

SIRIUS

sirius


Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved navn Centre for Scalable Data Access in the Oil and Gas Domain - Senter for skalerbar datatilgang i olje- og gass industrien.

Finansieringen er i øyeblikket på nærmere 300 millioner kroner fordelt på Forskningsrådet, deltakende universiteter og industripartnere.

Deltakere:

  • Universitetet i Oslo (ledelse), University of Oxford, NTNU, Simula Reserach Laboratory.

  • Equinor, Computas, Schlumberger, Kadme, IBM, OSIsoft, Numascale, Evry, Dolphin, DNV GL, SAP, TechnipFMC

Generisk kunnskap

Kunnskapen som genereres i SIRIUS er generisk og vil kunne komme andre arbeidsfelt og industrisegmenter til gode, som for eksempel helse, produksjon og offentlig virksomhet. Men den forskningsbaserte innovasjonen skal først og fremst bidra til deltagerne i SIRIUS-prosjektet. SIRIUS har knyttet til seg 15 doktorgradsstudenter og publiserer vitenskapelige artikler og innlegg i internasjonale forskningstidskrifter. 

Tett samarbeid mellom næringsliv og akademia

Det tette samarbeidet med næringslivet er avgjørende for å lykkes med SFI-senteret. Gjennom denne avtalen med TechnipFMC får vi betydningsfull tilgang til kunnskap, programvare og smarte løsninger. I et konsortium som nå består av 13 industrielle partnere og flere tunge akademiske miljøer, i tillegg til UiO, håper vi å raskere komme frem til gode løsninger ved å dra i samme retning. Vi vil utnytte hverandres kompetanse og erfaring og dra veksel på de beste kommersielle løsningene.

Kunnskap i bruk

For oss ved UiO handler det om at vi vil at kunnskapen vi utvikler skal tas i bruk. Vi ønsker å være til nytte for samfunnet. Vi vil bidra til verdiskaping. Gjennom slike samarbeidsprosjekter mener vi at våre gode forsknigsmiljøer blir enda bedre fordi vi lærer av de erfaringene næringslivet har slik at vi får belyst nye problemstillinger på nye måter.

 

 

 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)