Artikkel

Velkommen til avslutningskonferanse: FRONT

Kjønnsbalanse

Velkommen til avslutningskonferanse: FRONT

Forskningsprosjektet Female Researchers On Track (FRONT) er en driver i arbeidet med å skape kjønnsbalanse og likestilling i akademia. Med midler fra Forskningsrådets BALANSE-program har vi i løpet av tre år samarbeidet med Senter for tverrfaglig kjønnsforskning om å søke ny kunnskap, læring og innovative tiltak gjennom forskning.

Universitetene henger etter med kjønnsbalanse blant vitenskapelig personale og ledere. Det er en utfordring at begge kjønn ikke er godt nok representert i å sette forskningsagendaen, og vi har et ansvar for aktivt å arbeide for å endre situasjonen.

På avslutningskonferansen for FRONT oppsummer vi forskningsfunn fra prosjektet, med innlegg fra:

 • Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm
 • Viserektor ved UiO Åse Gornitzka
 • Prorektor ved KTH Anna Wahl
 • Rektor ved OsloMet og leder av KIF-komiteen Curt Rice
 • Forsker I ved Institutt for samfunnsforskning Mari Teigen
 • Områdedirektør ved NFR Jesper Werdelin Simonsen
 • Professor ved UiO Dag O. Hessen
 • Professor ved UiO og programstyreleder i BALANSE Knut Liestøl
 • Professor ved UiO Øystein Gullvåg Holter


  Hent opp programmet og meld deg på til konferansen som arrangeres fredag 09. november kl. 10.00-16.00 i Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo.

  Vi avslutter dagen med mingling og servering av tapas.

  VELKOMMEN!

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)