Artikkel

Om Abelprisen 2018 (Arne B. Sletsjøe)

Om Abelprisen 2018 (Arne B. Sletsjøe)

17 håndskrevne sider som formet et helt matematisk forskningsfelt.

Langlands´ program er et visjonært matematisk forskningsområde som på en overraskende måte binder sammen tallteori og geometri. Programmet har fått navn etter Robert P. Langlands og det hele startet med hans 17-siders håndskrevne brev til André Weil i 1967. I år er Langlands beæret med Abelprisen for sine ideer og arbeider. I dette foredraget skal førsteamanuensis Arne B. Sletsjøe forsøke å gi et innblikk i hva Langlands´ program dreier seg om.

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)