Artikkel

Tradisjonsrik Tøyenmiddag i Botanisk hage

Tøyen hovedgård
Tøyen Hovedgård onsdag ettermiddag; gode samtaler og nydelig vårstemning i Botansik hage

Tradisjonsrik Tøyenmiddag i Botanisk hage

Skal hovedstaden lykkes med å skape fremtidens arbeidsplasser og stimulere til økonomisk vekst, kreves det målrettet og tett samarbeid mellom kommune, næringsliv og de fremste forskningsmiljøene. Med dette som bakteppe var årets Tøyenmiddag i gang.

Hvert år inviterer Universitetet i Oslo samarbeidspartnere fra politikk, forvaltning, akademia og næringsliv til middag og faglig utveksling i naturskjønne omgivelser i vår egen Botanisk hage ved Naturhistorisk museum.

Onsdag kveld var over 80 gjester samlet i Tøyen Hovedgård. Selv har jeg hatt gleden av å delta på UiOs Tøyenmiddag både som finansbyråd, Stortingsrepresentant og nå som visedekan ved fakultetet. Uansett rolle opplever jeg arrangementet som en viktig møteplass mellom akademia og norsk samfunnsliv. I år var temaet utviklingen av kunnskapshovedstaden Oslo – Oslo Science City.

"Stevnemøte i Botanisk hage må jo bære frukter

Stevnemøte i Botanisk hage må jo bære frukter, sa byrådsleder Raymond Johansen i sin innledning. Og det tror jeg det gjør! Noe av det første som skjedde etter at Svein Stølen overtok som rektor ved UiO var å signere en samarbeidsavtale med Oslo kommune, der partene er enige om å jobbe sammen for en sterk kunnskapsregion - Kunnskapshovedstaden. Blant Oslo kommunes 50 000 ansatte er det mange som har sin utdannelse fra UiO. Vi har et inngående samarbeid med Osloskolen, og over halvparten av de som jobber i Utdanningsetaten har studert ved UiO. Vi har også studenter i praksis ved mer enn 100 Osloskoler, og 13 videregående skoler i Oslo og Akershus har i dag status som universitetsskoler. 

Samarbeidsavtale
Byrådsleder Raymond Johansen og rektor Svein Stølen signerer samarbeidsavtalen mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo i august 2017.

Næringslivet er også avhengig av gode kandidater og drar nytte av den kunnskapen som utvikles ved UiO. For Oslo som by er det avgjørende med et konkurransedyktig næringsliv, og da må byen være attraktiv for å tiltrekke seg de beste hodene. For Universitetet i Oslo er det viktig å videreutvikle mulighetene som ligger i området mellom Gaustad, Blindern og Majorstuen. I sin tale under middagen fremhevet rektor Svein Stølen koblingen mellom kunnskaps-, nærings- og byutvikling. En forutsetning for å lykkes er å stimulere og utvikle innovasjons- og kunnskapsklynger, ikke langt unna det byer som Boston, København og Stockholm har lykkesmed. Før sommeren lanseres Oslo kommunes campusstrategi, Oslo Science City, hvor vi har vært en viktig samarbeidspartner. Jeg ser frem til et ambisiøst og forpliktende samarbeid i årene fremover, sa Svein Stølen.

"UiO ble nylig plassert på en 32. plass over Europas mest innovative universiteter, som eneste norske universitet

En viktig innsatsfaktor blir økt innovasjon og nyskaping. I forrige uke ble det kjent at UiO gjør et byks frem mot Reuters liste over Europas mest innovative universiteter – en god motivasjon til å holde frem med arbeidet for å skape ny verdier og utnytte Norges mange konkurransefortrinn innen blant annet naturvitenskap og teknologi. UiO skal engasjere seg i samfunnet rundt og bidra til at kunnskap tas i bruk. Et tett og godt samarbeid med næringslivet er viktig for UiO, både for våre forskningsmiljøer og for våre studenter.

Jeg kan ikke tenke meg en bedre ramme for gode samtaler enn i de vakre omgivelsene under vårspiringen i samlingene med over 5 500 plantearter fra hele verden. Det ble mange gode samtaler rundt bordene, og flere avtaler om videre dialog ble inngått. Blant annet skal vi sette oss rundt bordet sammen med både næringslivet og Oslo kommune for å diskutere hvordan vi kan samkjøre ulike prosesser i byen vår for å gjøre Oslo til en enda sterkere region med et konkurransedyktig og innovativt næringsliv. Abelia inviterer!

Vi fikk også en eksklusiv omvisning i hagen i forkant av middagen, der Marit Grønbech på Naturhistorisk museum viste frem og fortalte litt om noe av det vakre som blomstrer i hagen akkurat nå. Ta deg gjerne en tur til Tøyen i helgen og besøk Botanisk hage, anbefales på det varmeste! 

Botanisk hage
Det spirer og gror i Botanisk hage, foto: Kristin Vinje

 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)