Artikkel

Tall er artig, og 60 er et særlig artig tall

Vannstråler i sommervarmen
Vannstråler over gress i sommervarmen.

Tall er artig, og 60 er et særlig artig tall

Tall er artig og når det blir veldig mange tall kan det bli veldig artig. Jeg har for eksempel samlet tall fra alle mine 887 golfrunder der jeg til sammen har slått 79716 golfslag, men akkurat i dag handler det litt om tallet 60.

En gang ble døgnet delt i 24 timer

Et år er den tiden jorden bruker på én runde i bane rundt sola. Denne tiden varierer litt, men er i gjennomsnitt 365.24221065 døgn. Et døgn er den tiden det tar jorda å rotere en gang rundt sin egen akse. Når fikk døgnet 24 timer? Dette skjedde trolig i Mesopetania der babylonerne observerte at det i løpet av et år var 12 fullmåner. I tillegg til at 12 var et hensiktsmessig tall, var trolig dette årsaken til at babylonerne delte dagen i 12 timer og natten i 12 timer. Døgnet ble delt i 24 timer.

Fingrene som tellehjelper

Bruken av tallet 12 kom også fra telling ved hjelp av fingrene. Tar du vekk tommelen har de øvrige fingrene på én hånd tilsammen 12 ledd, to hender tilsammen 24 ledd. Tommelen ble brukt til å peke bort på leddene. Prøv selv!

Det ble ikke 12-tallsystemet, men...

10-tallsystemet kommer selvfølgelig av at vi har 10 fingre, men vi kunne like gjerne ha brukt 12-tallsystemet slik vi i dag bruker 10-tallsystemet. Det hadde jeg likt, selv om vi i dag lever godt med 10-tallsystemet.  Årsaken til at 12-tallsystemet er så bra er at 12 kan deles med 2,3,4 og 6 (og selvfølgelig 1 og 12) og du har fortsatt et helt tall. Tallet 10 kan kun deles med 2 og 5 (og selvfølgelig 1 og 10). Det å bruke 12-tallsystemet var derfor svært hensiktsmessig, ikke minst når man handlet med varer. Et dusin, dvs. 12, kunne deles på fire forskjellige måter. Et kvart dusin egg blir altså tre egg. Dersom ti egg skal deles på fire må man først lage eggerøre! Men, nå til tallet 60!

Fra 12 til 60

Babylonerne ville også dele opp timen i mindre enheter. Et alternativ kunne ha vært å dele timen i 12 enheter, men de fant at det var for få enheter.  Timen ble delt i 60 enheter eller minutter og årsaken er ganske sikkert at 60 er lik 12 ganger 5. Deretter ble minuttet delt i 60 sekunder. Det fine er at 60 er det minste tallet som kan deles med 1,2,3,4,5 og 6 og du har fortsatt et helt tall. Veldig greit, egentlig! (For ordens skyld kan 60 også deles med 10,12,15,20, 30 og 60 og du får fortsatt et helt tall.)

På reise rundt sola

Det er ingen tvil om at 60 er et artig tall og akkurat i dag, 28. juli 2019, har jorda tatt turen rundt sola nøyaktig 60 ganger etter at jeg kom til verden en sommerdag i forrige århundre!

Kategori: 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)