Artikkel

Ett år med solstrøm

SolcellerPåTaket
27 solcellepaneler på taket ved Myrasundet

Ett år med solstrøm

Som de fleste vet, i det minste de som er innom denne bloggen, installerte jeg solcelleanlegg for litt over ett år siden. Her er en liten oppsummeringen av første året med solstrøm fra taket. Det har blitt mange tall og mange interessante observasjoner, men også en positiv tilleggseffekt jeg ikke tenkte på før jeg fikk anlegget. Hva er denne tilleggseffekten?

Produksjon av solstrøm

Produksjon de første 12 månedene har vært på 7902 kWh (kiloWatt-time), som er noe mer enn det jeg estimerte før installasjon. Disse estimatene var basert på gjennomsnittlig solinnstråling på Husøy ved Tønsberg i perioden 2013 til 2017 og anleggets installerte kapasitet. Figuren under viser gjennomsnittsproduksjon per dag for de siste 12 månedene.  I juli 2018 og april 2019 var solinnstrålingen særlig sterk med en gjennomsnittlig produksjon på over 40 kWh per dag. Det er mye, mens produksjonen i mai og juni i år  lå rundt 34 kWh per dag. Det er litt mindre enn forventet i mai og ganske mye mindre enn forventet i juni, som i gjennomsnitt har de mest solrike dagene i året.

 

Dagproduksjon siste år
Gjennomsnittsproduksjon av solenergi  i kWh per dag i perioden juli 2018 til juni 2019

 

Forbruk

Om jeg har vært en energisløser vet jeg ikke, men et par måneder etter at jeg fikk solcelleannleget begynte jeg å tenke gjennom husets samlede energiforbruk. Med enkle grep reduserte jeg energiforbruket relativt mye. Figuren under viser følgende;

  • rød kurve viser gjennomsnittlig strømforbruk per måned for perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2018,
  • blå kurve viser den måneden med minst forbruk av strøm i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2018, mens
  • grønne søyler viser faktisk forbruk per måned de siste 12 månedene.
Forbruk siste år
Sammenligning av forbruk siste år med forbruk i perioden 1. januar 2013 til 1. july 2018.

 

Merk at forbruket i juli og august 2018 er over minsteforbruk, noe som skyldes at jeg ikke satte i gang tiltak for energisparing før i september 2018. Enkle grep gav gode resultater og jeg har i all hovedsak gjort tre ting; i) jeg bruker ikke mer kjøle og frysekapasitet enn jeg trenger, ii) jeg "fyrer mindre for kråka" i den forstand at rom som ikke er i bruk ikke varmes opp like mye som de som er i bruk, og iii) jeg har implementert litt styring av oppvarming gjennon døgnet, men her kan det gjøres mer. Det hører med til historien at de siste 12 månedene har vært relativt milde som i sin tur betyr mindre oppvarming. Det har for eksempel nesten ikke vært minusgrader ved Myrasundet i vinter og det er uvanlig.

Økonomi

Solcelleanlegget har gjort at strømregningen er 47% lavere det siste året enn hva den ville ha vært uten produksjon av solstrøm, og hele 66% lavere dersom mitt forbruk siste året hadde vært på nivå med gjennomsnittsforbruket for perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2018.  Reduksjonen på 66% er selvfølgelig ikke reell, men tallet illustrerer noe av effekten av de tiltakene for energisparing som jeg skrev om i avsnittet over.

Gjennomsnittlig strømpris per måned er gitt i figuren under.  Som man ser er strømprisen omlag 20 øre lavere per kWh nå enn for ett år siden, noe som primært skyldes at vannreservoarene er fullere i år enn i fjor, dvs. det har vært mer nedbør. Anleggets lønnssomhet er selvfølgelig avhengig av strømpris. Med den forutsetning at strømprisen kommer til å ligge mellom 40 og 70 øre per kWh i årene som kommer vil nedbetalingstiden for anlegget  være 7-8 år hvis jeg regner inn min økte bevissthet knyttet til forbruk (jmf. betrakningene over) og i størrelsesorden 11-12 år hvis jeg ser bort i fra denne effekten av energisparing.

 

strømpris siste år
Gjennomsnittlig strømpris per måned i kroner fra  july 2018 til juni 2019.

 

Tidligere innlegg om solstrøm.

Solcelleeventyret i Myrasundet er behørig beskrivet her på bloggen. Det startet med forventningen noen dager før anlegget kom på plass. Så kom produksjonen i gang. Det fortsatte med betrakninger rundt hvordan temperaturen og andre forhold påvirket produksjonen. Dette ble ytterligere diskutert i neste innlegg. Det fortsatte med en kommentar knyttet til den store produksjonen i juli i 2018, og betrakninger knyttet til variasjon i solinnstråling. Noen litt mer helhetlig betrakninger ble gjort etter 6 måneders drift. jeg fortsatte med noen kommentarer knyttet til hvordan anlegget virket i de mørkeste vintermånedene, for jeg lurte på hva som egentlig skjedde i april?

---------------------------------

Solcelleanlegget i Myrasundet er privat og levert av Otovo AS der min sønn Magnús Dæhlen jobber med programvareutvikling.

Les mer om solen på Titan.uio.no:

Kategori: 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)