Artikkel

Endelig en bok jeg kan ta i

Waves with Power-Law Attenuation

Endelig en bok jeg kan ta i

Her er noen stikkord. Boka har fått god kritikk for det siste punktet som nok er noe som skiller den fra endel andre bøker. Lesere av denne bloggen blir kanskje ikke så overrasket da vitenskapshistorie jo er noe jeg synes er et viktig, men forsømt tema.

  • Couples fractional derivatives and power laws  (in time and frequency) and gives their multiple relaxation process interpretation
  • Investigates causes of power law attenuation and dispersion such as interaction with hierarchical models of polymer chains and non-Newtonian viscosity
  • Shows how fractional and multiple relaxation models are inherent in the grain shearing and extended Biot descriptions of sediment acoustics
  • Contains historical vignettes and side notes about the formulation of some of the concepts discussed

Boka finnes også i nedlastbar utgave.

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)