Artikkel

Historien om elementærpartiklene på 37 minutter

Are Raklev partikkelfysikk
Se Are Raklevs foredrag om de aller aller minste bestanddelene verdern er bygget opp av. Illustrasjon: Colourbox. Foto: UiO

Historien om elementærpartiklene på 37 minutter

Partikkelfysiker Are Raklev forteller om atomer, elektroner, protoner, kvarker og myoner. På ganske lettfattelig og elementært vis. Se hele foredraget under.

Den greske filosofen Demokrit (ca. 460–370 år før vår tidsregning) får gjerne æren for den aller første atomteorien. Ifølge ham besto alt i hele verden av udelelige atomer og tomrom som disse atomene kunne bevege seg i.

Først på 1800-tallet ble det nytt liv til atomteorien. Ikke helt slik Demokrit formulerte den, men heller ikke totalt avvisende.

Selv ikke oppdagelsen av at atomet besto av enda mindre partikler – elektroner, protoner og nøytroner – var egentlig i strid med Demokrits enkle versjon. Heller ikke fotonet – lyspartikkelen.

– Det er fortsatt ikke noe som skiller seg vesentlig fra Demokrits tanker, sier professor Are Raklev ved Universitetet i Oslo.

I dag har vi 17 elementærpartikler

Are Raklev
– Kvantefeltteorien er et brudd med Demokrits atomisme, sier Are Raklev. Foto: Gunhild M. Haugnes/UiO Bruk bildet.

På siste halvdel av 1900-tallet strømmet det på med nye elementærpartikler, som også delte opp de tidligere så elementære nøytronene og protonene.

Kvarker i flere varianter, gluoner og nøytrinoer, W-bosoner og Z-bosoner. Helt opp til vår tid og higgsbosonet som ble påvist ved Large Hadron Collider i Cern i 2012.

I dag består den såkalte standardmodellen for partikkelfysikken av 17 elementærpartikler.

Men de trengte en helt ny fysikk og en ny matematikk. Den litt skumle kvantefeltteorien kom til unnsetning.

– Kvantefeltteorien er et brudd med Demokrits atomisme. Det vi refererer til som partikler, er ikke lenger partikler. De er vibrasjoner i et kvantefelt.

– Det betyr også at Demokrits tomhet ikke er tom. Det finnes en mulighet for kvantefelter der, sier Raklev.

I videoen under kan du se Are Raklevs gjennomgang av atomets historie og oppdeling i mindre og mindre byggeklosser. Foredraget ble holdt på Realfagsbiblioteket ved UiO 2. mai 2019.

 

Kategori: 

Les også

Brent jordhytte etter at feltskjæren Akulinin døde av pest på steppen i Kirgisia

Sovjetisk lærdom: Pestbakterien kan kontrolleres, men ikke utryddes

Myndighetene i Sovjetunionen brukte enorme ressurser – og enorme giftmengder – i et forsøk på å utrydde pestbakterien som blant annet forårsaket Svartedauden. Bakterien lot seg ikke utrydde, men til gjengjeld lærte sovjeterne en bedre strategi for å bekjempe slike sykdommer.