Artikkel

Blokkjede og klimakonsekvenser

Jon Ramvi mener firfatteren bør skjerpe seg.
Faksimile fra Dagens Næringsliv.

Blokkjede og klimakonsekvenser
En meningsutveksling med en tidligere student

Jeg hadde nylig at en epost-utveksling med Jon Ramvi. Han er en tidligere student som i dag er en vellykket blokkjedegründer. Blant annet er han med på å arrangere av konferansen Oslo Blockchain Day.

Utgangspunktet for denne utvekslingen var blant annet at jeg ved en del anledninger har påstått følgende:

Utvinning av kryptovaluta forbruker i dag mer elektrisk kraft enn hele Danmark. Mye av dette skjer i Indre Mongolia, der kullkraft er billig (men neppe miljøvennlig).

Ramvi ville derfor høre om jeg hadde noen mening om det Robert Sharratt skriver i bloggen Coinmonks, der han påstår at The reports of bitcoin environmental damage are garbage.

Jeg svarte at Sharratt ser ut til å kun formidle to poenger i dette blogginnlegget:

  1. At Alex de Vries er en dust.
  2. At lokale folk i Sichuan-provinsen i Kina som Sharratt selv har snakket med sier at “officials” (som ikke er definert nærmere) mener at utvinning av kryptovaluta er bra fordi det skaper flere arbeidsplasser og høyere skatteproveny – og dessuten kun forbruker overkapasiteten fra fornybar vannkraft.

Hva angår det første poenget: Jeg aldri tidligere hørt om Alex de Vries, men jeg kan ikke utelukke at det stemmer.

Hva angår det andre poenget: Jeg betviler ikke at Sharratt har snakket med lokale folk i Sichuan-provinsen i Kina som sier akkurat dette, men det at “lokale folk har sagt det” er ikke akkurat gullstandarden for referanser – spesielt siden det er mer enn tvilsomt at kinesiske myndigheter offisielt mener at utvinning av kryptovaluta ikke skader miljøet, dersom man skal tro en artikkel fra South China Morning Post som kom på nett den 9. april 2019.

Ramvi svarte:

Fair enough, men jeg synes det mangler kilder på alle sider. Jeg vet ikke hva jeg skal tro. Hva er kildene for [påstanden] din om strømforbruket?

Og jeg svarte:

Min kilde til dette er primært Kai Olsen: “A cash-free society”, Rowman & Littlefield, 2018.

På side 95 i denne skriver Olsen: “A negative side of mining is that it requires a lot of electrical power – as much as is used by all of Denmark an Ireland!”

Olsen er i det minste akademiker (informatikk-professor på Høyskolen i Molde og professor 2 ved University of Pittsburgh), som i mine øyne gjør ham til en litt mer seriøs referanse enn sinnablogger Robert Sharratt.

Hans påstand om strømforbruket lar seg dessuten ettergå med en "bakpå-konvolutt-beregning":

Tall fra Eurostat forteller at i 2015 (som er de nyeste tallene jeg finner) brukte Danmark 30,70 TWh og Irland 25,07 TWh. Det er rimelig å anta strømforbruket i disse EU-landene ikke har økt signifikant siden EU/EØS er et fellesmarked for strøm og strømprisen er i dag høyere enn i 2015, samtidig som det er stort fokus på enøk i EU (f.eks. subsidier på etter-isolering og varmepumper). Det er mer sannsynlig at forbruket av strøm i begge land har falt siden 2015.

Quora kan man finne man hvor mye strøm som går med til å utvinne en Bitcoin.

I svaret fra Brian Linder oppgir han at det krever 43 647 kwh å utvinne 1 Bitcoin (han forutsetter at alle bruker den mest effektive ASIC – Ebit E10 – noe som neppe er helt realistisk).

I svaret fra John Bailey tar han utgangspunkt i lokale strømpriser og hva dette innebærer for kostnadene (han oppgir ikke hvilken ASIC han bruker) – og hans svar er $3520/$0,0592 som blir 59 459 kwh – noe jeg mener er mer realistisk.

Selv om svarene fra Linder og Bailey ikke er helt like, så ligger de såpass tett på hverandre at jeg tipper sannheten om hvor mye energi som går med ligger et eller annet sted i dette området.

Igjen med Quora som kilde finner vi at 1800 Bitcoin utvinnes hver dag, som tilsier at 657 000 Bitcoin utvinnes i året.

Multipliserer vi med 43 647 (Linder) blir svaret 28,67 TWh (altså litt under Danmark i 2015). Og multipliserer vi med 59 459 (Bailey) blir svaret 39,06 Twh (altså mer enn Danmark).

Jeg mener dette er innenfor feilmarginen, og at Olsen har belegg for å påstå at det i 2018 gikk med omtrent like mye strøm til å utvinne Bitcoin, som strømforbruket i Danmark.

Når det gjelder miljøeffekten, så er min kilde for dette også Olsen, som skriver (ibid.): “Today a large part of mining is performed in Inner Mongolia, where power is cheap. But since most of it comes from coal-fired plants, it is not environmental friendly.”

Olsen oppgir ikke kilde, men jeg sjekket litt rundt før jeg gjenbrukte dette argumentet og fant ut at kullbyen Ordos i Indre Mongolia huser noen av verdens aller største fasiliteter for å utvinne kryptovaluta. Se, for eksempel denne reportasjen derfra.

Forøvrig: Har det så stor betydning i praksis om blokkjede-ASICene og deres kjølesystemer får sin strøm direkte fra kullkraft eller vannkraft?

Blokkjede-farmene rundt om i norske fjorder forsynes utvilsomt med ren og fornybar norsk vannkraft - men dersom den vannkraften ikke hadde blitt brukt til utvinning, så kunne vi eksportert den til Tyskland og dermed senket behovet for kullkraft i Tyskland.

I den globale sammenhengen er det det totale forbruket av forurensende kraft som driver den globale oppvarmingen, ikke hvorvidt anvendelse X er koblet direkte til av en kilde av den ene eller andre sorten. Så lenge det å behandle blokkjede-transaksjoner øker det totale kraftbehovet i verden, mener jeg at jeg har belegg for å påstå at blokkjeder bidrar negativt til klimaregnskapet.

Hvorpå Ramvi oppfordret meg til å legge hele vår utveksling av synspunkter ut på bloggen min. Noe som herved er gjort.

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)