Artikkel

Fordi den evner eier, fordi den krefter velter,....

Solceller på tak 27
Anlegget, bestående av 9 x 3 = 27 solcellepaneler som prdoserer strøm til meg og mine naboer.

Fordi den evner eier, fordi den krefter velter,....
Hvorfor blir produksjonen av solstrøm så høy akkurat nå?

At produksjonen av solstrøm på en skyfri dag er relativt høy er opplagt, men når dagsproduksjonen i begynnelsen av april er nær dagsproduksjonen på fjorårets klareste sommerdag er det noe som skjer. Hva skjer?

Jeg velger meg april, er tittelen på et av Bjørnstjerne Bjørnson mest leste dikt. Diktet, som var ukas dikt hos Cappelen Damm i april 2017,  kan du lese i sin helhet på slutten av dette innlegget.

Det er noe med april, noe kraftfullt! Etter noen litt slumrende vintermåneder formelig eksploderer det i vårsola, både på bakken og i solcelleanlegget på taket på det gule huset i Myrasundet. Hvorfor blir produksjons av solstrøm så høy akkurat nå?

Effekt 8. og 9.april
Effekt (W) gjennom dagene, 14. juli 2018 (stiplet grønn), 8. (blå) og 9.(rød) april 2019. Dette var tre dager med helt minimalt med skyer på himmelen over Myrasundet.

 

LITT OM KURVENE PÅ FIGUREN

Grønn stiplet kurve er effekten på anlegget gjennom dagen den 14. juli 2018. Arealet under kurven representerer denne dagens produksjon som totalt ble på 54,9 kWh fra solcelle anlegget på taket i Myrasundet, se bildet øverst i dette innlegget. Maksimal effekt gjennom denne dagen ble målt til 6820 W og det skjedde på to måletidspunkter, nemlig kl. 1350 og 1400. Produksjonen av strøm slo inn kl. 0420 om morgenen og anlegget avsluttet produksjonen kl. 2210 om kvelden den 14.juli.

Blå kurve viser effekten på anlegget målt gjennom dagen 8. april 2019. Den samlede produksjon denne dagen ble 50,6 KWh. Maksimal effekt gjennom dagen var 6762 W og det skjedde kl. 1330. Produksjonen slo inn kl. 0620 om morgenen og ble avsluttet kl. 2010 om kvelden.

Rød kurve viser effekten på anlegget målt gjennom dagen 9. april 2019. Denne dagens samlede produksjon landet på 52,3 KWh. Maksimal effekt ble målt til 6758 W og det skjedde kl. 1310. Produksjonen slo inn kl. 0610 og ble avsluttet 20.10 om kvelden.

Temperatur 8. og 9. april
Temperatur 8.(blå) og 9. (rød) april 2019

HVORFOR BLE DET HØYERE PRODUKSJON 9. APRIL I FORHOLD TIL 8. APRIL?

Det kan være tilfeldig at produksjonen 9. april er høyere enn 8. april, men jeg tror ikke det. Hvis vi ser bort i fra produksjonen på halene (morgen og kveld) ligger rød kurve jevnt over blå kurve gjennom hele dagen og det produseres 1,7 kWh (3,35%) mer strøm 9. april i forhold til 8. april. Hvorfor? Det har vært akkurat like skyfritt begge dager med unntak av noen veldig små perioder vi kan se bort i fra i det store bildet. Den mest markante og eneste observerbare forskjellen på 9. april 2019 og 8. april 2019 var at temperaturen i luften var mellom 1 til 2,5 grader høyere den 8. april enn 9. april. Gjennomsnittsforskjellen i temperatur var i produksjonsperioden mellom kl. 0620 og kl. 2010 var 1,85 grader Celsius, se figur til høyre der jeg har hentet temperaturen gjennom disse to døgnene fra min Netatmo. Det er vel kjent at produktiviteten til denne type solcellepaneler går opp når temperaturen går ned. Det kan være andre forhold, men det er overveiende sannsynlig at forskjellen på 8. april og 9. april i all hovedsak skyldes temperaturforskjellen mellom de to dagene.

HVORFOR ER DET NESTEN LIKE HØY DAGSPRODUKSJON I MIDTEN AV APRIL SOM I MIDTEN AV JULI?

Dette er ganske overraskende og jeg har ingen annen forklaring enn at det må handle om temperaturen i lufta. Den 14. juli 2018 var gjennomsnittstempeturen i lufta nesten 20 grader Celsius høyere enn 9. april 2019. Vanskelig å være bastant her, men det synes som om produktivitetsgevinsten på grunn av lavere lufttemperatur den 9. april i forhold til 14. juli nesten har kompensert for den forskjellen det er i solinnstråling mellom disse to datoene. At solinnstrålingen på en skyfri dag er lavere i april enn i juli skyldes at solstrålene har en lengre vei gjennom atmosfæren i april enn i juli.  Den 9. april er 74 dager unna sommersolverv, mens 14. juli er kun 24 dager unna sommersolverv. Soloppgang og solnedgang den 9. april var henholdsvis kl. 0622 og kl. 2019, mens oloppgang og solnedgang den 14 juli var henholdsvis kl. 0426 og kl. 2221.

ANDRE FORHOLD SOM KAN BETY NOE?

Det kan være andre forhold som bidrar til at det blir nesten like høy produksjon i april som i juni. Luftfuktighet kan spille en rolle, men for å sjekke slike ting kreves bedre måleutstyr og langt flere målinger. Det er også et spørsmål om solcellepanelenes plassering/helning i forhold til optimal innstråling også kan bety noe i denne sammenheng? Dette kan og må undersøkes, men da må det også flere kontrollerte målinger til. Det er ganske sikker flere forhold som spiller, men temperaturforskjeller synes å være hovedårsaken til at dagsproduksjon i april er nær dagsproduksjonen i juli.

Myrasundet5
Slik kan kveldslyset være i Myrasundet. Forøvrig har dette bildet ingenting med denne saken å gjøre!

TIDSKIFTE PÅ GRØNN KURVE, ELLER IKKE?

Den blå og den røde effektkurven er sammenlignbare i forhold til tid, men noe tyder på at den grønne stiplede kurven (produksjonen i fjor sommer) kan ha fått et lite skift mot venstre. Det skyldes trolig at tiden på en av mine to invertere ikke var satt helt korrekt satt i fjor sommer og derfor registrerte effekten på et litt senere tidspunkt en hva som var det faktiske tidspunktet. Det kan imidlertid også skyldes et annet forhold, nemlig at sola har høyeste solhøyde (står i syd) på forskjellige tidspunkter på dagen gjennom året. Dette tidspunktet kan variere med opp til 30 minutter. Grunnen til dette er at jorda beveger seg i en ellipse rundt sola og at jordaksens helning i forhold til det baneplanet jorda beveger seg i medfører at lengden på et soldøgn varierer over årstidene. Vi antar at maksimal produksjon skjer på en skyfri dag når sola når sin maksimale solhøyde. Det betyr at tidspunktet for maksimal produksjon kan variere med inntil 30 minutter, noe som igjen kan bety at tidsaksen kan være korrekt også for den grønne stiplede kurven. Artig!

JEG VELGER MEG APRIL

Jeg velger meg april
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,
– dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,
i den blir somren til!

Jeg tillot meg å hente tittelen til dette innlegget fra dette herlige diktet av selveste Bjørnstjerne Bjørnson.

---------------------

Solcelleanlegget i Myrasundet er privat og levert av Otovo AS der min sønn Magnús Dæhlen jobber med programvareutvikling.

Kategori: 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)