Artikkel

Bare én uke igjen!

Studenter
Studenter på programseminar rett etter studiestart. Bruk bildet.

Bare én uke igjen!
Et av de store valgene i livet er å velge utdanning

For to år siden lanserte Universitetet i Oslo en serie med nye bachelorprogrammer i realfag og teknologi. I fjor fulgte vi opp med nye masterprogrammer.  I år opprettes en ny master i fornybare energisystemer og et Honours-program (bachelorprogram) for særlig motiverte studenter.

Søknadsfristen på Samordna opptak nærmer seg, og tusenvis av ungdommer setter nå opp sine søknadslister til studieprogrammer ved landets universiteter og høyskoler. Mange har nok allerede tatt valget, mens mange fortsatt grubler på hva de skal studere til høsten, og ikke minst hva de ulike utdanningene betyr i forhold til et langt yrkesliv. Her kan du lese litt om hva våre tidligere studenter driver med etter endt utdanning, noe som kan hjelpe deg litt på vei i planleggingen av din karriere.

Stort og omfattende tilbud

Høsten 2017 startet Universitetet i Oslo (UiO) en serie med nye bachelorprogrammer i hele bredden av realfag og teknologi og fra høsten 2018 fulgte UiO opp med nye masterprogrammer.  I år legger vi til tre nye studier; en master i fornybare energisystemer, en årsenhet i informatikk (IKT), og det mye omtalte Honours-programmet for særlig motiverte studenter. Honours-programmet er utarbeidet i samarbeid med Det humanistiske fakultet.

Alle masterprogrammene er over de to siste årene bearbeidet for å passe til den nye porteføljen av bachelorprogrammer. I utviklingen av programmene har vi lagt særlig vekt på samfunnets behov for kompetanse og hvordan fagene har utviklet seg og forventes å utvikle i årene som kommer. Alle kandidater som tar realfag og teknologi får digital kompetanse fra dag én av studiene og alle kandidater som utdanner seg innen realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo er etterspurt i arbeidsmarkedet. Undersøkelser viser at våre studenter er de som er aller mest fornøyd med studiene og at de trives godt i tilværelsen som student.

Hjerte og hjerne, hånd i hånd!

Gjennom livet tar vi mange valg. Noen valg er større enn andre. Et av de store valgene er å velge utdanning, og mange unge mennesker skal i disse dager bestemme hvor og hva de skal studere til høsten. Mitt viktigste råd er å finne en god balanse mellom å lytte til hjertet og å lytte til hjernen!

Vi er stolte av det vi har fått til på Universitetet i Oslo de siste årene, og vår samlede portefølje av programmene er utviklet for at morgendagens arbeidskraft skal være i forkant av samfunnsutviklingen. Har du ambisjoner innen realfag og teknologi studér ved Universitetet i Oslo. I tillegg til at jeg anbefaler en utdanning i realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo, vil jeg også peke på at når valget skal tas, er det viktig å bruke både hjerte og hjerne. Hjertet, fordi du må trives med den kunnskapen du skal tilegne deg gjennom studiene. Hjernen, fordi du må finne deg en utdanning som samfunnet trenger og der etterspørselen etter arbeidskraft er stor.

Deltar i forskningsmiljøer i verdensklasse

Vi eksponerer studenter for kunnskapsfronten fra dag én i våre bachelorprogrammer og som masterstudent ved vårt fakultet veiledes du av de beste forskerne innen realfag og teknologi i Norge. Du deltar som medarbeidere i deres forskningsteam. Alle våre fagmiljøer er internasjonalt anerkjente, og noen tilhører verdenseliten. I løpet av masterstudiet bringes studentene opp mot forskningsfronten innen sitt fagfelt ved veiledet bruk av avansert infrastruktur og vitenskapelige metoder. Samtidig gir vi studentene innsikt i anvendte problemstillinger.

Attraktive kandidater

Våre kandidater innen realfag og teknologi er etterspurte i hele bredden av arbeidslivet, og kommer svært raskt i jobb etter endt utdanning. En mastergrad i realfag eller teknologi ved Universitetet i Oslo er en investering for fremtiden – både for kandidatene og for samfunnet.

Her kan du lese noen av mine tidligere innlegg om våre studieprogrammer:

Kategori: 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)