Artikkel

Mangfold i vitenskapen

Biørnegildet3
Fra åpningen av Biørnegildet der Biørneblæs spiller.

Mangfold i vitenskapen

Som dekan ved Det  matematisk-naturvitenskapelige fakultet har jeg det utsøkte privilegium å tale til bamsene og binnene under Biørneballet. Her kan du lese min tale, i det minst hovedinnholdet i talen. Som seg hør og bør klarte jeg ikke å holde meg helt til manus.

I går kveld var det Biørneball, og dette ballet markerte avslutningen på Biørnegildet 2019. Tema for Biørnegildet 2019  har vært "mangfold i vitenskapen" og etter hvert som talen skrider frem vil jeg bruke en god del tid på dette, men først litt nostalgi.

---------------------

Deres Majestet Ursus Major, Deres Kongelige Høyhet Ursus Minor, stormester, bamser og binner, en og annen rev, noen pingviner, unge realister, noen litt eldre realister, en og annen samfunnsviter, kanskje en økonom eller en jurist eller to – gratulerer med dagen og gratulerer med nok en vellykket gjennomføring av Biørnegildet – det 27de Biørnegilde i rekken. Nå er det BALL!

Realistforenings formann, akkurat denne uken Overbiørnetrekker, snakket for et øyeblikk siden om rikets tilstand og hva som har skjedd i Realistforeningen siden  forrige Biørneball for tre år. Det var imponerende å høre, ikke minst foreningens arbeid for å skape et inkluderende studentmiljø. Fakultetet har også utviklet seg og vi har for første gang oveer 6000 studenter på bachelor- og masternivå og økningen i antall søkere til våre studieprogrammer har vært voldsom de siste 5-6 årene. Mye av denne økningen i antall søkere skyldes studentforeningenes gode arbeid med Realistforeningen i spisse. Det ryktes at det er et stimulerende, inkluderende og blomstrende studentmiljø på Universitetet i Oslo.

Mitt først Biørnegilde var i 1980 da jeg mer eller mindre tilfeldig dinglet innom Blindernkjellern i Fysikkbygningen. Det var starten på min lange og gode reise i Realistforeningen. Denne reisen hadde mange topper, men det er nok riktig å si at våren 1982 var høydepunktet. Da hadde jeg gleden av å være formann i foreningen – en herlig tid og en veldig verdifull erfaring! Mye av det jeg lærte i Realistforeningen generelt og som formann spesielt har jeg tatt med meg videree i livet, nå altså som dekan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet!

Mitt andre Biørnegilde var mer planlagt enn det første, men ulempen var at jeg akkurat på den tiden avtjente verneplikten i sjøforsvaret. Hvordan skulle jeg kunne delta? Løsningen var at, akkurat i biørnegildeuken i februar 1983, var det et fagseminar på Blindern. Jeg søkte permisjon for å delta på dette seminaret og fikk permisjon. Nå, 36 år senere, er det på tide å innrømme at jeg var en nokså slapp deltager på dette seminaret.  Det som derimot er helt sikkert, var at jeg deltok med liv og lyst på Biørnegildet i 1983

Biørnegildet4
Fanget i et engasjert øyeblikk!

Jeg var også aktiv på Biørnegildet i 1986, som revysjef, og hadde også en liten rolle i 1989. Så, 1980-tallet, var mitt Biørnegilde-10år! I de tre siste Biørnegildene har jeg, som dekan, hatt gleden av å være med på Biørnegildet. For tre år, i disse lokaler, ble jeg hedret og blee slått til Ridder av Store Bjørn. Det var en skikkelig god opplevlse, og her på jakkeslaget henger beviset. Nå står jeg her, for siste gang som dekan under et Biørnegildet, og hilser til dere. Litt vemodig, men jeg vil med trykk og entusiasme si følgende - en gang biørnegildefan, alltid biørnegildefan. Det er på tide å utbringe en skål for Biørnegildet og alle herværende bamser og binner. SKÅL!

Dere vet selvfølgelig når Realistforeningen ble etablert. To år før Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, nærmere bestemt i 1859. Litt skremmende å tenke på, men realistforeningen er temmelig nøyaktig 100 år eldre en meg. Da er det selvfølgelig enkelt for en realist å regne ut hvor gammel jeg er, men dere kan gjerne la være å regne på dette i kveld. Selv om jeg er glad i alle våre studentforeninger er Realistforeningen min studentforening.  Det må derfor bli nok en SKÅL, denne gangen for Realistforeningen. SKÅL!

Så til det som er hovedinnholdet i min tale. Mangfold i vitenskap er årets tema for Biørnegildet og forstår jeg dere rett handler det om mangfold i vid forstand, både i forhold til tema som kjønn og etnisitet og at verden trenger faglig mangfold. Dere har satt et viktig tema på dagsorden. Herlig! Denne uken har også Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet – realistenes eget fakultet på Univeersitetet i Oslo lansert sin nye strategi. Denne strategien har fått tittelen «kunnskapsutvikling for en verden i endring» og løfter bl.a. frem tre ulike perspektiver som skal prege forskningen og utdanningen ved fakultetet i årene som kommer. Disse er dannelse, bærekraft og konvergens, som i sin tur kobler sterkt til MANGFOLD slik dere har satt dette på dagsorden under dette Biørnegildet.

Redelighet, etisk refleksjon, gjensidig respekt, konstruktiv samhandling og medmenneskelige holdninger skal være gjennomgaende i fakultetets virksomhet står det i den nye strategien. Videre kan vi lese at våre forskningsnære utdanninger skal gi oss selv og studentene grunnleggende forståelse for kunnskapsutviklingens betydning gjennom historien og inn i fremtiden.  Perspektiver knyttet til dannelse i det 21. århundre skal prege virksomheten. Dette handler om å anerkjenne og dyrke menneskelig MANGFOLD – akkurat det dere har gjort gjennom hele Biørnegildet 2019. Takk for innsatsen!

Konvergens er når flere ulike forhold – fag, metoder eller ideer – som har forskjellig utgangspunkt nærmer seg hverandre og skaper én helhet. Konvergens fører til at nye arbeidsformer oppstår og at nye fagområder skapes. Konvergens speiler et dynamisk tverrgående tankesett og står stadig mer sentralt i moderne kunnskapsutvikling.  Dette er MANGFOLD i vitenskapen - akkurat det dere har satt på dagorden denne uka. Nok en gang - takk for innsatsen!

Verden står overfor store utfordringer. Disse utfordringene er godt formulert i FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmålene uttrykker et langsiktig endringsbehov som krever betydelig innsats fra en hel verden. Dette krever at vi dyrker MANGFOLD i en MANGFOLDIG verden. Det har dere gjort denne uka. Enda en gang! Takk for innsatsen!

.......og da gjenstår det å gjøre som de gamle gamle grekere....... (for ikke innvidde bamser og binner kan/bør man se bort fra denne henvisningen, men en tale på Biørneballet uten henvisning til de gamle grekere er ikke en fullverdig tale på et Biørneball.)

Deres Majestet Ursus Major, Deres Kongelige Høyhet Ursus Minor, bamser og binner, en og annen rev, noen pingviner, unge realister, noen litt eldre realister, en og annen samfunnsviter, kanskje en økonom, eller en jurist eller to – kjære en mangfoldig forsamling!

Forskning og utdanning handler om å søke det ukjente, krysse grenser og av og til være grensesprengende. Grenseløs kunnskapsutvikling er nøkkelen til fremtiden. Dere er fremtiden!

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Kategori: 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)