Artikkel

Datoene for påsken 2019 ble satt i 1583

fullmåne
Fullmånen er en del av regnestykket hvis du skal finne ut når det er påske. Foto: Colourbox

Datoene for påsken 2019 ble satt i 1583

De fleste har lært at første påskedag er første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. I 2019 er påskedagen 21. april. Hvordan stemmer det med regelen?

Ser man etter i Almanakk for Norge, ser man at vårjevndøgn 2019 er 20. mars, klokken 22.58 norsk normaltid. Videre er det fullmåne 3 timer og 45 minutter senere, 21. mars klokken 02.43. Første søndag etter 21. mars er 24. mars. Hvorfor er ikke påskedagen i 2019 24. mars, men 4 uker senere, den 21. april?

Bestemmelsen av tidspunkt for påsken har vært et viktig tema i de kristne kirkene fra de tidligste tider, og det var ofte bakgrunn for strid. Mye tyder på at de kristne på 200- og 300-tallet spurte jødiske naboer om når de feiret Pesach, den jødiske påsken, og la sin påskefeiring til samme tid.

Men på den tiden var heller ikke jødene så sikre på kalenderen. Kirkemøtet i Nikea i 325 bestemte at alle kristne skulle ha en felles dag for påsken og at den skulle bestemmes uavhengig av jødene.

Regel fra 1583

Det er ikke plass her til å komme inn på alle stridigheter som fulgte senere, men vi hopper fram til den bestemmelsen av dag som paven ga for den katolske kirke fra 1583 og som de protestantiske land etterhvert også begynte å følge (men som ikke følges av den ortodokse kirke).

På den tiden var det ikke mulig å forhåndsberegne det nøyaktige tidspunktet for hverken vårjevndøgn eller fullmåne. Dessuten, man ville ha påsken på en gitt dato over hele verden, mens tidspunktene for vårjevndøgn og fullmåne var nettopp tidspunkter og kunne falle på to forskjellige datoer ut fra hvilken tidssone man var i.

Regelen fra 1583 er i utgangspunktet enkel: Påskedagen er første søndag etter første sykliske fullmåne som er på eller etter 21. mars.

Mens det astronomiske vårjevndøgnet kan finne sted 19., 20. eller 21. mars, er altså 21. mars alltid utgangspunktet for beregningen av påskedagen. Så kommer vi til begrepet syklisk fullmåne. Dette er en dato for fullmånen som er forhåndsberegnet ut fra en gammel metode som aldri gir mer enn to dager feil i forhold til tidspunktet for den virkelige fullmånen. Metoden er ganske komplisert, men bygger på den metoniske sykel, at det med ganske stor nøyaktighet blir fullmåne 235 ganger på 19 år.

Langt strekk

I 2019 er det syklisk fullmåne 20. mars – og igjen den 18. april. Astronomisk fullmåne er det, norsk tid, 21. mars og 19. april. Den første sykliske fullmåne på eller etter 21. mars er altså 18. april. Og den første søndagen deretter er 21. april, som dermed er påskedag 2019. Dette er en ganske sen dag for påsken, den tidligste mulige dato for påskedagen er 22. mars og den senest mulige er 25. april.

Artikkelforfattern er instituttleder ved Institutt for teoretisk astrofysikk

Mer på Titan.uio.no:

Tags: 

Comments

Den gregorianske kalenderreform er fra 1582, ikke 1583. Reglene for den sykliske fullmånen var ikke så vanskelige under den julianske kalenderen, men ble mer komplisert med den gregorianske kalenderen. Mange tror at den gregorianske kalenderreformen bare bestod av å kutte ti dager, og forandre skuddårsregelen, men det som var vanskelig, og som gjorde at den ikke ble gjennomført før 1582 var at man måtte forandre skuddårsregelen.

La meg komme med noen kommentarer til regelen: «Påskedagen er første søndag etter første sykliske fullmåne som er på eller etter 21. mars». For det første, er dette ikke regelen fra 1582, men regelen fra 325. Det som ble forandret i 1582 var måten man beregnet den sykliske fullmånen på.

Det julianske året var litt for langt, og det gjorde at vårjevndøgn hadde flyttet seg 10 dager tidligere. Det var i seg selv ikke noe stort problem, og hvis påsken hadde blitt beregnet ut i fra vårjevndøgn, hadde ikke kirken trengt å forandre kalenderen. Men siden påsken var bundet til 21. mars, ville påsken etter hvert bli en sommerfest hvis man ikke forandret kalenderen.

Merk også at søndagen må være etter, mens fullmånen må være på eller etter. Den sykliske fullmånen etter 21. mars er en tilnærming til den jødiske påsken, så hvis den sykliske fullmånene falt på en søndag, kunne det være at de jødiske og de kristne høytidene ville falle sammen. Dette ønsket ikke kirken, så søndagen må være en uke etter hvis den sykliske fullmånene faller på en søndag.

Det er for øvrig lett å se hvorfor den seneste mulige påsken er 25. april. For å få en senest mulig påske, må det være en syklisk fullmåne den 20. mark. Den da blir den neste den 18. april, som i år. Og hvis den 18. april er en søndag, blir så påsken den 25. april.

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)