Artikkel

BIO-torsdag: Enhancere - genregulering på lang avstand

BIO-torsdag: Enhancere - genregulering på lang avstand

Genomet dekodes i to hovedtrinn. Det andre trinnet, som ble klarlagt allerede på 60-tallet, skjer ved ribosomenes translasjon av informasjon i mRNA til proteinsekvens, ved hjelp av den genetiske koden. Vi vet langt mindre om det første trinnet, som er transkripsjon fra DNA til mRNA. Hvor skal RNA polymerase begynne og slutte? Når skal den begynne og hvor lenge skal den holde på? I hvilke celler skal det skje? Svaret på disse spørsmålene er genregulering.

Et gen reguleres av transkripsjonsfaktorer som binder til segmenter i DNA, i og rundt en promoter. Men mange gener reguleres også på lang avstand ved segmenter i DNA, som er kjent som enhancere. Hvordan går det til at en enhancer som kan ligge tusenvis av basepar borte fra promoterer, kan ha en avgjørende rolle i hvorvidt gener er av eller på?
 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)