Artikkel

Lyst til å studere i arktiske omgivelser på 78 grader nord?

Svalbard

Lyst til å studere i arktiske omgivelser på 78 grader nord?

Hvis du vil kan du legge deler av dine studier til Longyearbyen på Svalbard, verdens nordligste studiested, 78° nord. Her møter du et internasjonalt studiemiljø, og du samarbeider med forskere som er eksperter på arktiske fagområder innenfor biologi, geologi, geofysikk og teknologi.

Historiske tradisjoner i arktisk

Universitetet i Oslo har en lang og stolt tradisjon for arktisk. Fridtjof Nansen hadde sitt virke i zoologi og oseanografi på fakultetet i første halvdel av 1900-tallet. Hans akademiske oppdagertrang har satt spor som inspirerer en rekke fagdisipliner selv i vår tid. Hans forskning var betydningsfull for en ung nasjon, og Nansen inspirerte til en kurs for Norge som gikk bort fra Sverige, mot havet, og mot nordområdene. UiO var blant initiativtagerne til et av de største tverrfaglige forskningsprosjekter på nordområdene noensinne; Arven etter Nansen.

Til tross for vår beliggenhet midt i hovedstaden kan vi med rette kalle oss et arktisk universitet. Ved UiO forskes det på nordområdene innenfor en rekke fagområder som jus, flere naturvitenskapelige fag, humaniora og samfunnsfag. Vi har også et eget nordområdeutvalg som følger med det som skjer i nordområdene og som arbeider med å komplettere den oversikt som finnes over kompetanse ved UiO på nordområdene. Tirsdag 31. oktober arrangerer UiO Arktisk Dag i tilknytning til Humanioradagene der temaet er "Arktiske samarbeid".

Universitetssenteret på Svalbard, UNIS, er 25 år

Hvis du er student eller forsker ved UiO kan du altså reise til UNIS for en periode for å forske eller studere på Svalbard.

UNIS ble opprettet som en stiftelse i 1993 av Universitetet i Oslo og de tre andre universitetet i Bergen, Tromsø og NTNU. Det betyr at vi i år markerer at UNIS er 25 år.

UNIS er på Svalbard for å utdanne unge mennesker innenfor arktisk naturvitenskap og teknologi. Utdanningen ved UNIS utvikler motiverte studenter som gjennom sitt virke bringer kunnskap om arktiske utfordringer fremover.

Kronprins Haakon
På en liten visitt på Kronprins Haakon, av Kristin Vinje

Som nyvalgt medlem av UNIS’ styre var jeg på Svalbard i forbindelse med jubiléet. I tillegg til styremøtet var det altså en flott markering av UNIS som har vokst fra en idé om å la studenter få deler av utdanningen sin i arktiske omgivelser til et robust forskningssenter, der forskere og studenter får en unik mulighet til å utvikle ny kunnskap i arktiske omgivelser. Fra 21 studenter som tok fag ved UNIS i 1993, er antallet nå økt til nesten 800.

Feltarbeid er en essensiell del av arbeidsmetodikken innen fagområder som arktisk biologi, geologi, geofysikk og teknologi. Jeg var også så heldig å få meg en liten omvisning i forskningsfartøyet «Kronprins Haakon», som tilfeldigvis lå i land på Svalbard etter en fire ukers tokt i Barentshavet der blant annet noen av UiOs forskere hadde vært med.

Mye har skjedd i løpet av de 25 årene. Fagområdene er utvidet, og antall studenter og ansatte har økt kraftig. Etter en heftig lokaliseringsdebatt flyttet UNIS inn i eget hus i 1995. Senere kom Svalbard Forskningspark sammen med mye spennende og avansert infrastruktur. Senteret spiller en viktig rolle i å føre videre den norske polarforskningstradisjonen, i utviklingen av Svalbard som forskningsplattform og i å sikre norske interesser i Arktis, heter det i statsbudsjettet. Viktigheten av tilstedeværelsen er formulert i klartekst, og UNIS har fått en viktig ny presisering i sitt mandat om at selskapet også gjennom sin virksomhet skal bidra til samfunnsutviklingen i Longyearbyen og på Svalbard i tråd med de overordnede målene med norsk svalbardpolitikk.

Når gruvevirksomheten ved Svalbard skal avvikles vil forskning og utdanning, sammen med turisme, bli en mer sentral del av samfunnet på Svalbard. Regjeringen har nylig lanser en ny strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard, der ambisjonene for fremtiden trekkes opp.

Universitetet i Oslo vil øke sin aktivitet på UNIS

Universitetet i Oslo vil at flere studenter skal oppleve Svalbard! UiO-studentene utgjør i dag ca 7 % av studentmassen, og vi vil øke den til 25 %. Halvparten av studentene kommer i dag fra de norske universitetene, og med studenter fra 45 nasjoner vil UNIS ha en viktig rolle innen forskning og innovasjon internasjonalt i fremtiden.

Vi tror at et studieopphold på UNIS vil være både interessant og nyttig for våre studenter. De som selv har fått oppleve Arktis som den verdensarven det er vil i fremtiden kanskje komme tilbake enten som besøkende, forskere eller beslutningstakere. Svalbard er en helt spesiell del av Norge, og Svalbard spiller en viktig rolle internasjonalt. Ved å sende våre studenter til UNIS kan vi bidra til å utdanne betydningsfulle ambassadører for et sårbart Arktis.

 

Les mer om forskningsprosjekter på Svalbard:

Er du interessert i forskningsnyheter om Arktis, klima, teknologi og realfag? Følg Titan.uio.no på Facebook eller abonner på nyhetsbrevet vårt

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)