Artikkel

Mye sol gir mye (bærekraftig) energi

SolcellerPåTaket-2

Mye sol gir mye (bærekraftig) energi

En solrik sommerferie er snart over og det er tid for årets siste ferieblogg. Den handler selvfølgelig om sommerens litt nerdete syssel ved Myrasundet, nemlig ulike studier av produksjon og forbruk av strøm direkte fra sola.

Sterk solmåned

Juli var som alle har fått med seg en sterkt solmåned og produksjonen på mitt tak ble 26,2% høyere enn forventet. Den forventede produksjon har jeg beregnet basert på solcelleanleggets størrelse og et estimat for gjennomsnittlig solinnstråling i Tønsberg-området i juli måned for perioden 2013-2017. Snittproduksjonen per dag for juli 2018 ble til slutt 46,13 kWh med høyest produksjon den 14. juli med 54,9 kWh og lavest produksjon den 18. juli med 22,9 kWh.

Juli-resultatene (estimater)

På grunn av forsinkelser fra nettselskapet rundt installasjon av måler og registrering av data har jeg ikke alle nødvendige tall for juli. Jeg har imidlertid nok data til å foreta noen estimater og har foretatt noen (gjennomtenkte) beregninger. Under følger noen rimelige greie estimater for produksjon og forbruk i juli måned 2018.

Solcelleanlegget har i juli produsert ca. 60% av mitt eget forbruk. Det som ikke er produsert på mitt eget tak er levert av strømleverandør. Dette er stort sett forbruk om natten. Denne ”natt”-strømmen har naturligvis gått til kjøleskap, frysere, varmtvann, litt matlaging og lys, samt et par besøkende med El-biler som har fått ”fylt tanken” i løpet natten.

Av den samlede produksjonen av solstrøm i juli er ca. 60% solgt tilbake til strømleverandør. Denne energien er distribuert av netteier gjennom ulike strømleverandører, primært til mine naboer på Husøy.

Økonomien i dette vet jeg ikke før regningene kommer, men jeg kan med sikkerhet si at produksjon og forbruk i juli har gitt et greit overskudd, dvs. min aller første reelle negative strømregning kommer i august. Sommerens strømpriser har også vært relativt høye, så gjennom bruk av egenprodusert strøm har jeg også ”spart” mer enn forventet i sommer.  

Tall og feilmarginer

Avslutningsvis vil jeg nevne at det å regne på dette er noe mer sammensatt enn jeg trodde. Jeg trenger derfor mer tall for å forstå alle sammenhenger, for eksempel; Hva skjer når jeg fyrer opp forbruket en kort periode, for eksempel noen minutter, som ligger mellom de tidsintervallet netteier bruker for registrering av strøm inn og ut? Mye tyder på at det som skjer er et lokalt bytte i min måler, dvs. det som sendes ut nulles ut av det som kommer inn når slike situasjoner oppstår. Dette skjer ganske ofte og det gir noen små avvik som forstyrrer tallene med noen små prosentpoeng. Omfanget av dette er kanskje 1-3% per dag, noe som foreløpig bare er gjetning fra min side.

Det er mange artige ting i verden, men det å produsere strøm på eget tak kommer høyt på artighetsskalaen hos meg!

PS: Anlegget som produserer solstrøm fra taket på min bolig er privat og kjøpt av OTOVO AS  der min sønn Magnús Dæhlen er ansatt som programvareutvikler.

Kategori: 

Add new comment

Credentials (your e-mail address will not be shown publicly)